Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Ballistic design optimization of three-dimensional grains using genetic algorithms

Üç-boyutlu yakıt çekirdeklerinin genetik algoritmalar ile balistik tasarım optimizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313678 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Within the scope of this thesis study, an optimization tool for the ballistic design of three-dimensional grains in solid propellant rocket motors is developed. The modeling of grain geometry and burnback analysis is performed analytically by using basic geometries like cylinder, cone, sphere, ellipsoid, prism and torus. For the internal ballistic analysis, a quasi-steady zero-dimensional flow solver is used. Genetic algorithms have been studied and implemented to the design process as an optimization algorithm. Lastly, the developed optimization tool is validated with the predesigned rocket motors.

Summary:

Bu tez çalışması kapsamında, katı yakıtlı roket motorlarında üç boyutlu yakıt çekirdeğinin balistik tasarımında kullanılmak üzere bir en iyileme aracı geliştirilmiştir. Yakıt çekirdeği geometrisinin modellenmesi ve geriye yanma analizleri; silindir, koni, küre, elipsoit, prizma ve torus gibi basit geometrik şekillerin kullanılması ile analitik olarak gerçekleştirilmiştir. İç balistik analizi için sıfır-boyutlu yarı-kararlı akış çözücü kullanılmıştır. Genetik algoritmalar üzerinde çalışılmış ve en iyileme algoritması olarak tasarım sürecine uygulanmıştır. Son olarak, daha önce tasarlanmış roket motorları kullanılarak geliştirilen en iyileme aracı doğrulanmıştır.