Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Behaviour of short fatigue cracks in a steel with elongated inclusions

Kısa yorulma çatlaklarının içinde uzatılmış kalıntılar bulunan bir çelikteki davranışları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 35760 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT BEHAVIOUR OF SHORT FATIGUE CRACKS IN A STEEL WITH ELONGATED INCLUSIONS KAYNAK, Cevdet Ph.D. in Metallurgical Engineering Supervisor : Prof. Dr. Alpay ANKARA October, 1994, 231 pages. In this study, the behaviour of short fatigue cracks in En7A Steel having elongated MnS inclusions have been investigated, by generating and evaluating the short crack growth data under various stress levels and stress ratios for the six principal specimen orientations. The anomalous initiation and growth behaviour of short cracks also compared with those of long crack data for the same material and loading conditions determined before. This comparison revealed the subthreshold initiation and faster growth rate of short cracks than those of long cracks under the same stress intensity factor range. To similitude this discrepancy between short and long cracks, an analytical crack closure model for long crack data was used. Due to the relatively high content of the elongated inclusions, a strong anisotropic behaviour was observed in all fatigue processes of short and long cracks. Finally, the large differences in fatigue life computations based on either short crack or long crack growth data were discussed. Keywords : Short Crack, Long Crack, Crack Closure, Fatigue Life Science Code : 604.02.03 m

Summary:

oz KISA YORULMA ÇATLAKLARININ İÇİNDE UZATILMIŞ KALINTILAR BULUNAN BİR ÇELİKTEKİ DAVRANIŞLARI KAYNAK, Cevdet Doktora Tezi, Metalürji Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Alpay ANKARA Ekim, 1994,231 sayfa. Bu çalışmada kısa yorulma çatlaklarının, içinde uzatılmış MnS kalıntıları bulunan En7A çeliğindeki, davranışları incelendi. Kısa yorulma çatlaklarının büyüme verileri altı farklı numune yönünde, çeşitli gerilim düzeyleri ve gerilim oranları altında belirlendi ve değerlendirildi. Aynı zamanda, kısa çatlakların aykırı olan başlama ve büyüme davranışları, uzun çatlakların daha önceden aynı çelik ve yükleme koşulları altında belirlenmiş olan verileri ile karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma, aynı gerilim şiddeti faktörü aralığında bile, kısa çatlakların hem uzun çatlakların eşik değerinin altında başladığını, hem de onlardan çok daha hızlı büyüdüğünü ortaya çıkardı. Kısa ve uzun çatlakların bu uyumsuz davranışlarını benzeştirmek için, uzun çatlak verilerine analitik bir çatlak kapanması modeli uygulandı. Yüksek içerikli uzatılmış kalıntılar nedeniyle, kısa ve uzun çatlakların tüm yorulma davranışlarında belirgin bir anizotropi gözlemlendi. Son olarak, hem kısa çatlak hem de uzun çatlak verilerine dayanılarak hesaplanmış olan yorulma ömür belirlemelerindeki büyük farklılıklar tartışıldı. Anahtar Sözcükler : Kısa Çatlak, Çatlak Kapanması, Yorulma Ömrü Bilim Dalı Sayısal Kodu : 604.02.03 iv