Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Bergama'da yer alan bergres rüzgar enerji santrali veçevresindeki kuş göç hareketliliğinin araştırılması

Bergres wind power plant in bergama and theinvestigation of bird migration mobility in itssurrounding

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 562487 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma İzmir İli Bergama İlçesi'nde yer alan BERGRES rüzgâr santrali çevresindeki kuş göç hareketliliğinin gözlenmesi ve bölgede yayılış gösteren diğer kuş türlerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır BERGRES santrali ve yakın çevresinde toplam 45 günlük izleme çalışması yürütülmüştür Gözlem, inceleme ve değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre, araştırma alanı ve yakın çevresinde 18 takımdan 39 familyaya ait 90 kuş türü saptanmıştır Bu türlerden 36'sı yerli (Y), 25'i yaz ziyaretçisi (YZ), 17'si kış ziyaretçisi (KZ) ve 12'si transit göçer (T)'dir Proje sahasında yapılan izleme faaliyetlerinde türbinlerin kanat hareketlerinden etkilenebilecek ve kanat seviyesinin üstünde uçuş yapan kuşlar hedef kuş türleri olarak ayrıntılı izlenmiştir Bu kapsamda 21 hedef kuş türüne ait toplam 1083 birey gözlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study was carried out in order to observe bird migration mobility around BERGRES wind power plant located in Bergama, Izmir and to detect other bird species spreading in the region In the spring and autumn migration periods, 45 days follow-up was performed in the BERGRES plant and in the vicinity of BERGRES on 20 January-11 December 2017 According to the results of observation, examination and evaluation studies, 90 bird species belonging to 39 families from 18 teams in the research area and its vicinity were detected 36 of these species are domestic (D), 25 of them are summer visitors (SV), 17 are of them are winter visitors (WV) and 12 are transit migrants (TM) In the ornithological monitoring activities carried out in and around the project field, birds that were flying above the wing level and birds that could be affected by the wing movements of the turbines were observed particularly as target bird species In this context, 1083 individuals of 21 target birds were observed Larus michahellis which is resident in the region was the most observed bird with its 235 individuals in 56 flights ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.