Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Mekanik Bilim Dalı

Betonarme binaların tasarımı açısından 2007 ve 2018 türkiye deprem yönetmelikleri'nin karşılaştırılması

Comparison of 2007 and 2018 turkish earthquake codes for reinforced structure design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 570479 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) ile yürürlükten kaldırılan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-2007) arasında, betonarme binaların hesap tasarımında ne gibi farklılıklar olduğu, analizlerle birlikte tespit edilerek açıklanmıştır. Buna ek olarak eski yönetmelikte var olup yeni yönetmelikte uygulanmasına aynı şekilde devam edilen hesap tasarım kuralları da açıklanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından izlenen projeler kapsamında, tamamıyla değişikliğe uğrayan Deprem Bölgesi Haritaları yerine, yeni yönetmelik kapsamında, 16 farklı versiyonu olan Sismik Tehlike Haritaları kullanılarak, 5 katlı betonarme bir binanın deprem etkisi altında tasarımı yapılmıştır. DBYBHY (2007)'ye göre Türkiye genelinde tanımlanan 5 deprem bölgesine esas yapının bulunduğu zeminin, deprem bölgesi derecesine göre alanın özel zemin davranışları dikkate alınmaksızın, sabit bir yer ivmesi katsayısı ile deprem etkisi incelenirken; yeni yönetmelikle birlikte analizi çalışılan arsanın, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) koordinatları girilerek, doğrudan çalışma alanına özel, en büyük yer ivmeleri tespit edilmiştir. Zemin açısından daha detaylı verilerle zemindeki kötü koşulların hesaplara daha gerçekçi bir şekilde yansıtıldığı yeni yönetmelik koşullarında, tespit edilen bu en büyük yer ivmesi katsayıları kullanılarak örnek bina analizi yapılmış, eski yönetmeliğe göre yapılan analiz sonuçları (binanın titreşim periyotları, taban kesme kuvvetleri, yatay ve düşey deplasmanları v.b) ile karşılaştırılmıştır. Yeni yönetmelikle birlikte, her bölgenin potansiyel deprem bölgesi olduğu ve hatta belirlenen yeni şartlar dahilinde gerektiğinde sahaya özel zemin davranış analizlerinin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Summary:

In this study, a comparative study is carried out between Turkey Building Earthquake Code (TBDY-2018) which came into force since January 1, 2019 by published in the Official Gazette at March 18, 2018 and earlier earthquake code, i.e., The Code About Buildings which to be Constructed in The Earthquake Regions (DBYBHY-2007). Besides, it has been explained that was differences like what in the design of reinforced concrete buildings, determining with numerical analysis. In addition, it has also been expressed the design rules which has been sustained as practical, though they stayed in the past in old code. Apart from these, according to the new earthquake code, it has been made design of a five - storey reinforced concrete building under earthquake effect by using the Seismic Hazard Maps which present 16 different version, instead of Earthquake Region Maps which modified completely by AFAD. According to The Code About Buildings which to be Constructed in The Earthquake Regions (DBYBHY-2007), it has being investigated the earthquake effect on a structure under constant ground acceleration in the 5 earthquake zones without be paid attention the special ground behavior of construction site. On the other hand, in new eartquake code (TBDY-2018), it has been fixed the biggest ground accelerations directly to the construction site, by entering the Geographic Information System (GIS) coordinates of the construction site through the new code. A sample structure was analysed by using new earthquake code (TBDY-2018) which taken into account more realistic soil conditions and obtained results were compared those of the earlier earthquake code (DBYBHY-2007). Comparing the results such as vibration periods, base shear forces, horizontal and vertical displacement etc, it was concluded that every area was potential earthquake field and more realistic results can be obtained by using the new earthquake code (TBDY-2018).