Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

Betonarme perdeli/çerçeveli bir binanın deprem performansının doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile belirlenmesi

Seismic performance evaluation of reinforced concrete shear wall-frame building according to the non-linear elastic methods

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384842 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, yapı sistemlerinin statik ve dinamik etkiler altındaki doğrusal olmayan davranışları incelenmekte ve doğrusal olmayan yapı sistemlerinin hesap yöntemleri gözden geçirilmektedir. Yönetmelik esaslarına dayanan doğrusal yöntemle boyutlandırılmış betonarme perdeli/çerçeveli bir binanın deprem performansı, doğrusal olmayan yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Bu binanın deprem performansı değerlendirmesinde, 2007 Deprem Yönetmeliği'nde tanımlanan doğrusal elastik olmayan değerlendirme yöntemlerinden artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ve zaman tanım alanında hesap yöntemi ile kesit hasar bölgeleri, taban kesme kuvvetleri ve tepe noktası yatay yerdeğiştirmeleri belirlenmiş ve her iki yöntem ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Her iki yöntemin birbirine yakın sonuçlar verdiği belirlenmiştir, farklılık gösterdiği kesitlerdeki değişim genel olarak bir hasar bölgesi olarak belirlenmiştir.

Summary:

In this study, nonlinear static and dynamic behaviour of structural systems are explained briefly and nonlinear analysis methods are investigated. A reinforced concrete shear wall/frame structure which is designed by 2007 Turkish Seismic Code, is evaluated its seismic performance according to the non-linear elastic methods. Then, the base shear forces, lateral top displacements and the seismic performances of this building is determined according to incremental equivalent earthquake load method and nonlinear time history method, imposed by the 2007 Turkish Seismic Code, and the results are compared and discussed. Both methods exhibit similar results, the difference in sections obtained obtained by these two approaches is one damage state.