Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Bir schiff bazının (C17H14N2O) kristal yapısının incelenmesi

Investigation of the crystal structure of a schiff bases (C17H14N2O)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 83549 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BİR SCHİFF BAZININ (Cn HJ4 N2 O) KRİSTAL YAPISININ İNCELENMESİ ADVİYE NİL SAYGI Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman Jüri: Prof Dr Yalçın Elerman Jüri: Prof Dr Arsın Aydınuraz Jüri:Prof Dr Rahmi Yağbasan Bu çalışmada, C17H14N2O Schiff bazının kristal yapısı, tek kristal kırınım yöntemleri ile belirlenmiştir Kristal yapı direkt yöntemleri içeren Shelx-97 bilgisayar programı ile çözümlenmiştir ve atomsal parametreler en küçük kareler yöntemi ile R=0 049 ve wR=0 180 değerlerine kadar arıtılmıştır Kristal yapı verileri şu şekildedir: Kristal sistemi ortorombik, uzay grubu P2ı2ı2j, a=6 574(2)A, b=13 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Masters Thesis INVESTIGATION OF THE CRYSTAL STRUCTURE OF A SCHIFF BASES (Ci7 H,4 N2 O) ADVİYE NİL SAYGI Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Physics Engineering Supervisor Jury: Prof Dr Yalçın Elerman Jury: Prof Dr Arsın Aydınuraz Jury: Prof Dr Rahmi Yağbasan In this work, the crystal structure of the Schiff base of C17H14N2O has been determined by single crystal diffraction methods The structure was solved by using the Shelx-97 program employing direct methods, and the atomic parameters refined by the least-squares techniques until R and wR values become 0 049, 0 180, respectively The following crystal data were found: Crystal system orthorhombic, space group P2ı2ı2ı, a=6 574(2)A, b=13 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.