Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik bir pilot araştırma

A Pilot study about evaluation of patient satisfaction in first step health services

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 135352 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Son yıllarda her sektörde olduğu gibi sağlık sektörü de bir değişim içindedir Bu değişim yalnız teknolojik bakımdan olmayıp; sağlık kurumlarının bir işletme gibi görülerek yönetilmesini de gündeme getirmiştir Müşteriler hizmet almak istedikleri sağlık kurumunu belirli kısıtlamalara rağmen seçebilmektedirler Bu seçimde müşteriyi etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

öz Son yıllarda her sektörde olduğu gibi sağlık sektörü de bir değişim içindedir Bu değişim yalnız teknolojik bakımdan olmayıp; sağlık kurumlarının bir işletme gibi görülerek yönetilmesini de gündeme getirmiştir Müşteriler hizmet almak istedikleri sağlık kurumunu belirli kısıtlamalara rağmen seçebilmektedirler Bu seçimde müşteriyi etkileyen bir çok faktör bulunmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.