Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Boğalarda Bovine herpesvirus tip-1 (BHV-1) enfeksiyopnunu enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), polymerase chain reaction (PCR) ve virus izolasyonu (VI) metodları ile karşılaştırılmalı teşhisi ve seroepidemiyolojisi

The comperative diagnosis and seroepidemiology of Bovine herpesvirus type-1 (BHV-1) in bulls by methods of polymerase chain reaction (PCR), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and virus isolation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157584 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Viroloji Anabilim Balı DOKTORA TEZİ / KONYA - 2004 OYA BULUT Boğalarda Bovine Herpesvims tip - l (BHV-1) Enfeksiyonunun Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Polymerase Chain Reaction (PCR) ve Virüs İzolasyonu (VI) Metotları ile Karşılaştırmalı Teşhisi ve Seroepidemiyolojisi Araştırmada, Konya ve çevresinden Konya Özel Konet mezbahasına kesim amacı ile getirilen, 100 adet sağlıklı görünümlü, yerli ırk ve l yaşındaki boğalardan kan, sperma ve nasal swap örnekleri alındı. Fötal Dana Böbrek (FDB) ve Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) hücre kültürlerine sperma ve nasal swap örneklerinin inokulasyonu sonucunda izole edilen viruslann identifîkasyonu amacıyla Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA/Ag) kullanıldı. Ayrıca sperma ve nasal swap örneklerinde BHV-1'in tespiti amacıyla Polymerase Chain Reaction (PCR) metodu uygulandı ve elde edilen ürünlerin kesin teşhisi için elektroforez testinden yararlanıldı. BHV-1'e karşı oluşan antikorların tespit edilmesi amacıyla ELISA/Ab ve serum mikronötralizasyon (serum mNT) testleri kullanıldı. Sperma ve nasal swap örneklerinin devamlı hücre kültürlerinde yapılan inokulasyonlar sonucunda 26 adet sperma ve 2 adet nasal swap örneğinde CPE gözlendi. Sperma ve nasal swap örneklerinden virüs izole edilen örneklerin MDBK hücre kültüründeki 3. pasaj süpernatantlan BHV-1'in identifikasyonu için ELISA île kontrol edilmiş ve sperma örneklerinden 15 adedi BHV-1 olarak identifiye edilirken, nasal swap örneklerinin hiçbirisi BHV-1 olarak identifiye edilemedi. Sperma ve nasal swap örneklerinde bulunan etkenin genetik materyalinin çoğaltılması amacıyla kullanılan PCR metodunun ardından kesin teşhis amacıyla uygulanan eîektroforez testi ile 23 adet sperma örneği pozitif olarak belirlenirken, nasal swap örneklerinin hiç birinde pozitif sonuç tespit edilemedi. BHV-1'e karşı oluşan antikorların tespiti amacıyla uygulanan ELISA/Ab ile 23 adet kan serumu pozitif olarak belirlendi. Ayrıca 2 testi karşılaştırmak amacıyla uygulanan serum mikronötralizasyon (serum mNT) testi ile 14 adet kan serumu pozitif bulunmuş ve bu örneklerin SN50 değerleri l: l.78 - l :22.4 arasında tespit edildi. 107

Summary:

7. SUMMARY Comparative Diagnosis and Seroepidemiology of Bovine Herpesvirus Type-1 (BHV-1) in Bulls using of Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Polymerase Chain Reaction (PCR) and Virus Isolation. In this study, blood, semen and nasal swap samples were taken from 100 clinically healty, indigenous and one year old bulls brought to Konya Private Konet slaughter-house from Konya and its environment with the purpose of slaughter. ELISA was used for identification of viruses isolated at the end of inoculation of semen and nasal swab samples into Foetal Bovine Kidney (FBK) and Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) cell cultures, Polymerase Chain Reaction (PCR) method was applied for detection of Bovine Herpesvirus type-1 in semen and nasal swap samples and electrophoresis technique was benefited for the certain diagnosis of the products obtained. Besides, Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and serum microneutralization test (serum mNT) were used for detection of antibodies aganist BHV-1. At the end of inoculations in permanent cell cultures of semen and nasal swap samples, CPE was determined in 26 semen and 2 nasal swap samples. Two isolates from nasal swap could not be identified, while 15 out of 26 isolates from semen samples was identified as BHV-1 by ELISA. Following PCR method for increasing the genetic material of the agent found in semen and nasal swab samples, no positive result could be detected in any of nasal swab samples while 23 semen samples were detected positive by electrophoresis test applied for certain diagnosis. Twenty-three blood sera samples were detected positive by ELISA applied for the detection of antibodies aganist BHV-1. Besides, 14 blood sera samples were detected positive by serum mNT applied for the comparison of the two tests. SN50 values of sera samples were detected between 1:1.78 - 1:22.4. 108