Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Buğdaycıl'ın (Luscinia svecica) Dicle Kuş Halkalama İstasyonu'ndaki (Diyarbakır) göç dinamiği

Phenology of bluethroats At Dicle Bird Ringing Station

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 275396 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dicle Kuş Halkalama İstasyonu'nda 2003-2006 yılları arasında, biri ilkbahar, dördü sonbahar göçünde olmak üzere toplam beş dönemde kuş halkalama çalışması gerçekleştirilmiştir Toplam çalışma süresi 199 gün olmuş, bu süre içerisinde (yeniden yakalanan ya da kontrol edilenler dışındaki) toplam 800 Buğdaycıl (Luscinia svecica L 1758) halkalanmıştır Dicle Kuş Halkalama İstasyonu'nda halkalanan bütün türlerden bireyler arasında Buğdaycılların oranı genel ortalamada %11,6 olmuştur Yeniden yakalama oranı genel ortalamada %12,3 olmuş, ayrıca üç ayrı birey ?kontrol edilmiştir? 2003 sonbahar döneminde halkalanan bir erkek, 2004 ve 2006 yılları sonbahar dönemlerinde kontrol edilmiştir Gün içinde yakalama sayısı yerel saatle 07:00 dolayında en yüksek düzeyine ulaşmakta, akşamüstü döneminde de günün diğer saatlerine oranla belli bir derecede yükselmektedir Halkalanan Buğdaycılların 376'sı (%48) dişi, 416'sı (%52) erkektir Dişi bireyler arasında 131'i (%35) ergin, 245'i (%65) genç; erkek bireyler arasında 130'u (%31) ergin, 286'sı (%69) gençtir Gerek ilkbahar ve gerekse sonbahar dönemlerinde erginlerin gençlere oranı ortalama olarak yaklaşık 1:2 olarak ortaya çıkmaktadır Sonbahar göçü genel olarak Eylül ayı ortasından itibaren başlamakta, Kasım ayı ortasına dek sürmektedir Büyük göç hareketi çoğunlukla 2-4 günlük dalgalanmalar halinde izlenmekte ve en yüksek sayılar 5-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bird ringing study has been performed at the Dicle Bird Ringing Station (Diyarbakır, SE Turkey) between 2003 and 2006, throughout five seasons of migration totally, one in the spring (2004) and four in the autumn During 199 days in total, -apart from the re-trapped and controlled birds- 800 Bluethroats (Luscinia svecica L 1758) have been ringed Percentage of the Bluethroats among all the individuals of the species ringed at Dicle Bird Ringing Station was about 11 6% in average Of all Bluethroats ringed, about 12 3% have been re-trapped, and three individuals have been controlled; one male, which was ringed in the autumn 2003, has been controlled in 2004 and 2006 autumn seasons as well Maximal numbers of trapping occurred daily about 07:00 am in local time, and in the late afternoon increase once again to some extent in comparison to the remaining daytimes Totally, 48% of the Bluethroats ringed were females and 52% were males Among the females, 35% were adult and 65% were immature, while among the males 31% were adult and 69% were immature Both in spring and autumn, the proportion of the adults to the immatures was approximately 1:2 The autumn migration began around mid-September and continued by mid-November Main movements occurred in fluctuations about two to four days of intervals, the major numbers have been recorded from 5 to 13 October The main migration periods for adult and immature individuals from both sexes did not differ considerably, it was however significantly different between the age groups: adults have migrated earlier and more concentrated, while the migration period of the immature birds expanded in a larger time span The mean migration periods of adult and young individuals were 2 to 3 October and 7 to 9 October, respectively Males were significantly heavier than females both for adult and immature individuals ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.