Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Pamukkale Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi'nde adli entomoloji açısından önem taşıyan sinek (Insecta: Diptera) faunasının araştırılması

Invastigation of fly (Insecta: Diptera) fauna that is important for forensic entomology in Mustafakemalpaşa, Bursa

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 576107 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adli olayların aydınlatılmasında en önemli böcek grubu olan sinek (Diptera) türlerinin ceset üzerine yumurta koyduğu andan itibaren yaşam devrelerinin, yaşlarını belirleyecek şekilde saptanması ve bunlarla tahmini PMI'nın (ölüm sonrası zaman) bulunması Adli Entomolojinin uygulama yöntemidir. Adli olayların aydınlatılmasında yararlanılan en önemli böcek türleri Diptera'nın özellikle Calliphoridae, Sarcophagidae ve Muscidae familyalarına aittir. Bu çalışmada adli entomoloji için önem taşıyan Diptera takımının Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesindeki faunası incelenmiştir. Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Akçapınar köyü yakınlarında farklı mevsim ve farklı arazi koşulları altında Sus crofa (çiftlik domuzu) türünün çürüme evreleri incelenmiştir. Arazi çalışmalarının sonucunda, Sarcophagidae familyasından 4 tür (Sarcophaga variegate Scopoli, 1763; Sarcophaga Iehmanni Müler, 1922; Sarcophaga vicina Macquart, 1835; Wohlfahrtia magnifica Schiner, 1862), Calliphoridae familyasından 6 tür (Calliphora subalbina Ringdahl, 1931; Calliphora uralensis Villeneuve, 1922; Calliphora vomitoria Linnaeus, 1758; Lucilia caesar Linnaeus, 1758; Lucilia ampullacea Villeneuve, 1922; Lucilia sericata Meigen, 1826) ve Muscidae familyasından 2 tür (Musca domestica Linnaeus, 1758; Muscina stabulans Fallen, 1817) tespit edilmiştir.

Summary:

Application method of the Forensic Entomology is the determination of the age of life cycle, from the moment that put eggs on the corpse when the flies (Diptera) species, which are the most important insect group in the identification of forensic events and found estimated PMI (Post-Mortem-Invertal) with this result. Studied in 2017, the aim is to determine the fly species which are important in terms of forensic entomology in the Mustafakemalpaşa, Bursa. Decomposition phases of Sus crofa (farm pig) were examined under the different seasons and site conditions As a result of the field studies, 4 species (Sarcophaga variegate Scopoli, 1763; Sarcophaga Iehmanni Müler, 1922; Sarcophaga vicina Macquart, 1835; Wohlfahrtia magnifica Schiner, 1862) from Sarcophadigae family, 6 species (Calliphora subalbina Ringdahl, 1931; Calliphora uralensis Villeneuve, 1922; Calliphora vomitoria Linnaeus, 1758; Lucilia caesar Linnaeus, 1758; Lucilia ampullacea Villeneuve, 1922; Lucilia sericata Meigen, 1826) from Calliphoridae family and 2 species (Musca domestica Linnaeus, 1758; Muscina stabulans Fallen, 1817) from Muscidae family are reported.