Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı

Çağdaş Türk resminde figüratif resmin kültürle ilişkisi

Relation of figurative painting with culture in modern Turkish painting

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 273380 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada Çağdaş Türk Resim Sanatında yaşanılan kültürel değişimin figüratif resme yansıması, kuramsal bir çerçevede tartışılması amaçlanmıştır Bu araştırma günümüz figüratif resmini anlayabilmek açısından önemlidir Tarama modelinde desenlenen araştırma Çağdaş Türk Resminde Figüratif resim yapan ressamlar ve eserleri ile sınırlıdır Araştırmada Resim tarihinde figürün yeri ve önemi vurgulanarak Avrupa resminin gelişiminde yer alan figüratif resimlere, üsluplara ve yaklaşımlara kısaca değinilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this research, it is aimed to discuss reflection of cultural change in Modern Turkish Painting Art to Figurative Painting in a theoritical frame This research has importance in the view of understanding of today?s figurative painting The reseach designed in document scanning method was restricted to artists painting figurative paintings in Modern Turkish Painting and their works In the research, figurative paintings, trends and approaches placed in the history of Europian Painting breifly explained by expressing place and importance of figure ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.