Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Enerji Enstitüsü / Enerji Anabilim Dalı

Carbon nanotube synthesis with different catalysts

Farklı katalizörlerle karbon nanotüp sentezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 333108 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The discovery of carbon nanotubes (CNTs) in 1991 attracted a great deal of attention CNTs are today one of the key elements of nanotechnology and are among most intensively investigated materials CNTs with their high mechanical, electrical, thermal and chemical properties are regarded as promising materials for many different potential applications Having unique properties they can be used in a wide range of fields such as electronic devices, electrodes, drug delivery systems, batteries, hydrogen storage, textile etc Catalytic chemical vapor deposition (CCVD) is a common method of CNT synthesis especially for mass production Catalyst impregnated on a suitable substrate is important for synthesis with chemical vapor deposition (CVD) method ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Karbon nanotüplerin 1991 yılında keşfedilmeleri büyük ilgi uyandırmıştır Karbon nanotüpler günümüzde nano teknolojinin vazgeçilmez unsurlarındandır ve yoğun olarak araştırılan malzemelerdir Mekanik, kimyasal, ısıl ve elektriksel özelliklerinin çok iyi olması sebebiyle karbon nanotüpler birçok farklı potansiyel uygulama için umut vaat etmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.