Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Nüfus Etütleri Enstitüsü / Demografi Anabilim Dalı

Causes of death in Turkey in terms of health institutions: Epidemiologic examination

Sağlık kurumları açısından Türkiye'deki ölüm nedenleri: Epidemiyolojik inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 606920 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Causes of deaths (CoD) in Turkey has a long historical period in the compilation of death processes, beginning from 1931 until today Despite various efforts in the process, a comprehensive and qualitative system could be established after 2009, by the Ministry of Health (MoH) and the Turkish Statistical Institute (TurkStat) The system has been evolved to an electronic and dynamic system in 2013, by the integration of the Central Civil Registration System (MERNİS) to the process, which is called Death Notification System (DNS) In this study, the historical background of the causes of deaths in Turkey until 2009 has been reviewed accompanying the epidemiologic and demographic transition history in the world and in Turkey ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Türkiye'de ölüm nedenleri, ölümlerin derlenmesi sürecinde 1931'den günümüze değin oldukça uzun tarihsel bir geçmişe sahiptir Bu süreç boyunca başvurulan çeşitli çabalara rağmen, kapsamlı ve nitelikli bir sistem ancak 2009 yılından sonra Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında yapılan işbirliği sonucunda kurulabilmiştir Sistem -2013 yılında Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminin (MERNİS) sürece entegre edilmesiyle - Ölüm Bildirim Sistemi (ÖBS) olarak adlandırılan elektronik ve dinamik bir sisteme dönüştürülmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.