Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Çelik binalara ilişkin 1998 ve 2007 deprem yönetmelikleri hükümlerinin karşılaştırılması

The comparison of the 1998 and 2007 Earthquake Codes provisions related to the steel constructions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268278 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Güncel 2007 Deprem Yönetmeliği çelik binalara ilişkin bir çok yeni hüküm getirmiştir. Çelik bina tasarımında çoğunlukla SAP2000 paket programı kullanılmaktadır. Söz konusu programa, ülkemiz güncel deprem yönetmeliği hükümlerinin tanıtılması gerekmektedir. Bazı proje bürolarında 2007 Deprem Yönetmeliği' nin tüm maddelerinin sağlatılmasının gerçekleştirilmediği düşünülmektedir. Bunun sebeplerinden birisinin yönetmelik hükümlerinin doğru olarak algılanmasında güçlükler çekilmesi olduğu söylenebilir. Deprem açısından güvenli bina tasarlamada eski yönetmelikte bulunan birçok eksiği gideren 2007 Deprem Yönetmeliğinin getirdiği yenilikler SAP2000 paket programı kullanılarak oluşturulan örnek model üzerinde irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Bağ kirişlerinin tasarımı, deprem yönetmeliği, deprem yükü artırma katsayısı, en kesit koşullarına göre yerel burkulma kontrolleri, öngerilmeli bulon.

Summary:

The recent 2007 Turkish Earthquake Code has brought new conditions related to construction of steel buildings. For the design of the steel buildings, SAP2000 packet programme is used. In this program, the conditions of the 2007 Turkish Earthquake Code need to be introduced. In many project or design offices, all the conditions of the 2007 Turkish Earthquake Code are not satisfied. It can be said that one of the reasons for not satisfying all the conditions of the regulation is that there are difficulties in interpreting the conditions of the regulation. The related conditions of steel structures in 2007 Turkish Earthquake Code, which improved the lack or absence of conditions related to the earthquake-resisting buildings in the old regulations, will be examined thoroughly with an example model created by using the SAP2000 packet programme.Key words: Design of Beam Links, Turkish Earthquake Code, Eccentric Braced Steel Structures Increasing, Factor of Earthquake Force, Local Buckling Controls According to Cross-Sectional Specifications, Prestressed Bolts.