Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Bilim Dalı

Çelik yapıların deprem analizi ve 1997 ile 2006 deprem yönetmeliklerinin karşılaştırılması

The seismic analysis of steel structures and comparison of the 1997 and 2006 earthquake regulations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201302 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1997 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin hesap kuralları ve çelik binalar için depreme dayanıklı tasarım kuralları bölümlerinin maddeleri karşılaştırılmıştır. 8 katlı bir çelik yapı ele alınıp her iki yönetmelik için de analiz edilmiştir. Binada, deprem yükleri çerçeveler ile birlikte merkezi çaprazlı perdeler tarafından taşınmaktadır. Anahtar Kelimeler:Deprem yönetmelikleri, Deprem analizi, Çelik yapılar, Merkezi güçlendirilmiş çerçeve

Summary:

In this study, the rules of calculations and the rules of design for the earthquake resistant steel buildings, that are the part of The Regulations About the Structures to be Built in Disaster Regions and The Regulations About the Buildings to be Built in Earthquake Regions, have been compared. A steel building, which has eight floor, has been analysed for two regulations. In this building the earthquake load is carried from frames and concentrically braced frames. Keywords: Earthquake regulations, Seismic analysis, Steel structures, Concentrically braced frame