Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

CEREBRA: A 3-D visualization and processing tool for brain network extracted from fMRI data

CEREBRA: fMRG verisinden elde edilen beyin ağlarını 3-B görselleme ve işleme aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475048 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, we introduce a new tool, CEREBRA, for visualizing 3D network of human brain, extracted from the functional magnetic resonance imaging (fMRI) data The tool aims to visualize the selected voxels as the nodes of the network and the edge weights are estimated by modeling the relationships among the voxel time series as a set of linear regression equations This way, researchers can analyze the active brain regions/voxels and observe the interactions among them by analyzing the edge weights and node degree distributions of the brain network, for the underlying brain state(s) CEREBRA provides an easy to use interactive interface with basic display options for users to examine the details of the brain network CEREBRA simplifies the network by built-in processors of graph reduction algorithms to display various properties of the network The reduction algorithms vary from basic filtering methods to more complex graph sparsifier metrics ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) verisinden elde edilen 3 boyutlu insan beyni çizgesini görselleyebilen yeni bir yazılımı, CEREBRA'yı sunuyoruz CEREBRA, küçük hacim birimlerini (voksel), ağın düğümleri olarak görsellerken; bu düğümler arasındaki kenarlar da düğümlerin zaman içindeki ilişkilerinin bir dizi doğrusal regresyon yöntemleri ile yakınsanması olarak modellenmiştir Bu sayede araştırmacılar beyin üzerinde daha aktif çalışan bölgeleri ve bölgeler arasındaki ilişkiyi, kenar ağırlıklarına ve düğüm derece dağılımına bakarak inceleyebileceklerdir Geliştirilen araç, basit bir arayüze sahip olmakla birlikte beyindeki detayları daha kolay inceleyebilmek amacıyla basit görüntüleme seçenekleri sunmaktadır Sahip olduğu çizge sadeleştirme algoritmaları ile beyin ağının farklı özelliklerini sade bir şekilde gösterebilmektedir Çizge sadeleştirme algoritmaları basit filtreleme methodlarından, daha karmaşık çizge sadeleştirme ölçütlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır Ayrıca, geliştirilen araç, beyin ağını voksellerin ve kenarların zaman içindeki değişimlerini renk kodu olarak değiştirebilmektedir Bu da fMRG deneyi sırasında beyinde gerçekleşen bilişsel süreçleri gözlemleme imkanı sunmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.