Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Çeşitli toprak örneklerinden 2,4-D'yi parçalayan bakterilerin izolasyonu ve genus düzeyinde tayini

Isolation and identification of the 2,4-D degrading bacteria from different soil samples

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 77537 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ÖZET ÇEŞİTLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDEN 2,4-D'Yİ PARÇALAYAN BAKTERİLERİN İZOLASYONU VE GENUS DÜZEYİNDE TAYİNİ ÖZEKEN, EGE, Nurgül Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç.Dr.Rengin ELTEM Haziran 1998, 96 sayfa Bu çalışmada çeşitli tarım alanlarından alınan toprak örneklerinden 2,4-D parçalanma yeteneğine sahip bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu yapılmıştır. Toprak örneklerinden elde edilen 94 izolattan 12 tanesinin 2,4-D'yi parçalama yeteneğine sahip olduğu belirlenmiştir. Kültürel, mikroskopik ve biyokimyasal testler sonrasında 2,4-D'yi parçalama yeteneğindeki izolatlardan 6 tanesinin Pseudomonas sp., 3 tanesinin Alcaligenes sp., 2 tanesinin Xanthomonas sp. ve 1 tanesinin de Chromobacterium sp. genusu üyesi olduğu saptanmıştır. Anahtar sözcükler: 2,4-D, biyodegredasyon, toprak bakterileri.

Summary:

ABSTRACT ISOLATION AND IDENTIFICATION OF THE 2,4-D DEGRADING BACTERIA FROM DD7FERENT SOIL SAMPLES ÖZEKEN, EGE, Nurgül MSc Biology Supervisor: Doç.Dr. Rengin ELTEM June 1998, 96 sayfa In this study 2,4-D degrading bacteria were isolated and identificated from soil samples in different agricultural fields. 12 isolates were chosen from 94 isolates which were isolated from different soil samples as 2,4-D degrading bacteria. After cultural, microscobic and biochemical tests, they were determined that 6 isolates are Psetidomonas sp., 3 isolates are Alcaligenes sp., 2 isolates are Xanthomonas sp. and one of them is Chromobacterium sp. Key Words: 2,4-D, biodegradation, soil bacteria.