Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Challenges of the EU Emission Trading Scheme: The Carbon Fat Cats case and prospects for Turkey

AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde yaşanan sorunlar: Carbon Fat Cats örneği ve Türkiye'nin görünümü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 395005 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The European Union Emission Trading System (EU ETS) is accepted as the largest and the most advanced system among other emission trading systems. Increasing discussions about effectiveness of the EU ETS shows that even the most advanced emission trading system has major challenges. Therefore, main principles, characteristics and especially major challenges of the EU ETS is analyzed in the light of the carbon fat cats case to be able to make recommendations to establish Turkish Emission Trading System.

Summary:

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) dünyanın en gelişmiş ve büyük emisyon ticaret sistemi olarak kabul edilir. Ancak, sistemin etkinliğine yönelik her geçen gün artan eleştiriler dünyanın en gelişmiş emisyon ticaret sisteminin bile bazı temel zorlukları aşamadığını gösteriyor. Bu yüzden, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulmasına yönelik öneriler "Carbon Fat Cats" örneği üzerinden Avrupa Birliği Ticaret Sistemi'nin ana ilkeleri, özellikleri ve en önemlisi zorlukları analiz edilerek oluşturulmuştur.