Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sabancı Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Chance-constrained stochastic programming models for humanitarian relief network design

İnsani yardım müdahale ağı tasarımı için olasılıksal kısıt içeren rassal programlama modelleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 461048 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Many engineering applications concerned with issues such as the probability of meeting demand or the reliability of a system give rise to mathematical programming models that involve chance (or probabilistic) constraints ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Taleplerin karşılanma olasılığı veya bir sistemin güvenilirliği gibi hususları dikkate alan çok sayıdaki mühendislik uygulamaları olasılıksal kısıt içeren matematiksel programlama modellerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.