Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

Citation practices in academic discourse: A comparison of native speakers' and non-native speakers' phd and ma theses in English language education majors

Akademik söylemde alıntı yapma uygulamaları: İngiliz dili eğitimi alanlarındaki anadili İngilizce olan ve olmayan katılımcıların yüksek lisans ve doktora tezlerinin karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433833 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Citation is one of the most important components of academic writing in the aspects of providing justification for writers' arguments and demonstrating the novelty of the writers' position in academic writing world, providing clues regarding how the research study arises out of and is grounded in the current state of disciplinary knowledge Considering the significant role of citation practices in academic writing, this study investigates the citation practices of Turkish and English L1 writers in MA and PhD theses in English language education majors This study employed both qualitative and quantitative approaches, consisting of the corpus, the citation practice questionnaire, the online documents and interviews conducted with the graduate students and the supervisors in the field of ELT at different universities in Turkey A corpus of 34 theses, 17 Turkish L1 writers' theses consisting of 10 MA and 7 PhD theses and 17 English L1 writers' theses including 10 MA theses and 7 PhD theses were selected The theses written by Turkish L1 writers were selected from the official website of the Council of Higher Education (YÖK) while the theses written by English L1 writers were chosen from "ProQuest Dissertation and Theses" and "EThOS" (Electronic Theses Online Service) Based on the relevant literature, a rubric was prepared so as to analyse the 34 theses in the corpus by means of employing content analysis The citation practice questionnaire was developed by the researcher and applied to randomly selected 93 graduate students at the departments of English language majors from different universities in the seven regions of Turkey The data gathered from the questionnaire was analysed by means of SPSS 23 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Alıntı yapma, yazarların fikir ve iddialarına gerekçe sağlamak ve onların akademik yazım dünyasındaki fikirlerinin orijinalliğini göstermek açısından akademik yazmanın en önemli bileşenlerinden biridir Aynı zamanda, alıntı yapma bir araştırmanın çıkış noktasına ve disiplindeki mevcut yerine dair ipuçları sağlar Alıntı yapmanın akademik yazmadaki önemli rolü göz önünde bulundurularak, bu çalışma, İngiliz dili eğitimi alanındaki anadili Türkçe ve İngilizce olan yazarların yüksek lisans ve doktora tezlerindeki alıntı yapma uygulamalarını araştırmaktadır Bu çalışmada Türkiye'deki farklı üniversitelerin İngiliz dili eğitimi alanındaki danışman öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeleri, internet üzerindeki belgeleri, alıntı yapma uygulamaları anketini ve derlemi de içeren nicel ve nitel yöntemler uygulanmıştır Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından kaleme alınmış 10 yüksek lisans ve 7 doktora tezi ile anadili İngilizce olan yazarlar tarafından yazılmış 10 yüksek lisans ve 7 doktora tezi, toplamda 34 lisansüstü tez araştırmanın derlemi için seçilmiştir Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından yazılmış lisansüstü tezler YÖK'ün resmi sayfasından seçilirken; anadili İngilizce olan yazarların lisansüstü tezleri ise "ProQuest Dissertation and Theses" and "EThOS" (Electronic Theses Online Service) adlı veri tabanlarından seçilmiştir İlgili alan yazın temel alınarak derlemdeki 34 lisansüstü tezi içerik analizi yöntemiyle analiz etmek için bir yönerge oluşturulmuştur Alıntı yapma uygulamaları anketi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir Bu anket, Türkiye'nin yedi bölgesinde bulunan farklı üniversitelerin İngiliz dili eğitimi alanında seçilmiş 93 lisansüstü öğrencisine uygulanmıştır Anketten elde edilen veriler SPSS 23 0 programı kullanılarak analiz edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.