Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Marmara Üniversitesi / Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü / Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Civil society's view about Turkey's migration and asylum policy and Syrian refugee crisis

Sivil toplumun Türkiye'nin göç ve iltica politikası ve Suriye mülteci krizine bakışı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 525733 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the research is to examine the complex questions related to the impacts of the refugee movement on the host state and its population from a neutral point of view of a social scientist and to address the crucial questions which arise as a result of a sudden, unexpected mass influx of "refugees" into the host country. More concretely, the research work is supposed to analyse the overall nature of the Syrian "refugee" issue in Turkey which has gradually evolved since 2011, 2012-2013 respectively. Particularly the fact that Syrians have been placed under temporary protection, instead of being granted a proper refugee status, is a very disputable issue raising a wide range of questions over the legality of this political step. Meanwhile, it must be acknowledged that the overall reformation of Turkey´s migration and asylum system has had a very positive impact on Syrians as well. In particular, the introduction of the Law on Foreigners and International Protection is worth appraisal. The research is composed of two parts, i.e. the theoretical and the practical one. The theoretical part is the outcome of the academic researches focusing on the history of Turkey´s migration and asylum system, and the Syrian "refugee" issue respectively. Indeed, the theoretical part is supposed to mirror general academic reflections on the two above mentioned subjects. The prior attention should be drawn particularly to the second, i.e. the practical part which is based on the interviews personally conducted with the representatives of the civil society. In comparison to the first part, the practical part is aimed to mirror general perception of Turkish civil society with regards to the Syrian "refugee" issue. Indeed, the practical part is supposed to intermediate a more in-dept insight into the question and to involve the civil society in the solution-finding process. Moreover, the aim of the practical part is to let the representatives of Turkish civil society express their points of view and to contribute to a national dialogue which, in fact, is a pre-condition for finding a balanced and sustainable solution to the Syrian "refugee" issue in Turkey.

Summary:

Bu çalışma, mülteci hareketinin ev sahibi devlet ve nüfusunun üzerindeki etkileriyle alakalı karmaşık soruları, ve ev sahibi ülkeye doğru gerçekleşen beklenmedik "mülteci" akınıyla ilgili soruları, bir sosyal bilimcinin tarafsız bakış açısıyla ele almayı ve incelemeyi hedeflemektedir. Daha somut bir ifadeyle çalışmanın konusu, 2011-2013 yılları arasında Türkiye'de kademeli olarak gelişen Suriye mülteci meselesinin genel niteliğini analiz etmektir. Özellikle mülteci statüsü verilmesi yerine Suriyelilerin geçici koruma altına alınması, bu politik adımın yasallığı açısından çok tartışmalı bir konu. Öte yandan, Türkiye'nin göç ve iltica sisteminin genel reformunun da Suriyeliler üzerinde çok olumlu bir etkisi olduğu kabul edilmelidir. Bu kapsamda, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'ndan bahsetmek gerekir. Araştırma teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teorik bölüm; Türkiye'nin göç ve iltica sisteminin tarihine ve Suriyeli mülteciler konusuna odaklanmaktadır. Tabi ki teorik bölümün yukarıda söz edilen iki konuyla ilgili akademik tartışmaları yansıtması amaçlanmaktadır. Son olarak, çalışmanın esas bölümü, sivil toplum temsilcileriyle şahsen yapılan görüşmelere dayanan pratik kısımdır. Bu bölüm, Türkiye'deki sivil toplumunun Suriyeli mülteci meselesi hakkındaki genel algısını yansıtmayı hedeflemektedir. Elbette ki pratik bölümün sorunla ilgili daha derin bir kavrayış kazandırması ve sivil toplumu çözüm bulma sürecine dahil etmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu bölüm, Türk sivil toplum temsilcilerine meseleye bakışlarını ifade etme imkanı vermeyi ve Türkiye'deki Suriyeli mülteciler sorununa sürdürülebilir ve dengeli çözüm bulmada bir ön koşul olan ulusal bir diyaloğa katkıda bulmayı amaçlamaktadır.