Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Özyeğin Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Coded continuous phase modulation for tactical communications

Kodlu devamlı faz modülasyonu taktik alıcı-vericileriçin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 371127 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Satisfying the various demands of tactical transceivers is one the common challenges in military communications. Different modulation, coding and spread spectrum techniques are needed to meet these requirements. Although FSK is the most popular modulation technique used for tactical waveforms and frequently employed in military walkie-talkies, Continuous Phase Modulation (CPM) is superior to this conventional method due to its spectral efficiency feature. High spectral efficiency and constant envelope are the speci fications that make this modulation technique attractive for tactical waveforms. Serial concatenation of CPM with Low Density Parity Check Codes (LDPCs) provides a superior performance due to coding gains of this powerful code family. The choice of proper combination of LDPC and CPM is crucial to satisfy the targeted tactical waveform requirements of spectral efficiency, power efficiency and receiver complexity. In this thesis we address the problem of selecting the optimal transmission parameters in an LDPC-coded CPM system and investigating the performances under different jamming scenarios. The parameters are chosen to satisfy a given spectral efficiency subject to a constraint on the demodulator complexity. Speci cally, we consider modulation index, alphabet size, pulse shape duration and code rate as transmission parameters. Utilizing a systematic search procedure, we identify the proper transmission parameters to achieve a targeted spectral efficiency and error rate. Thereafter, the selected schemes are tested under attack of different frequency jamming signals.

Summary:

Taktik alıcı-vericilerin çeşitli gerekliliklerini yerine getirmek askeri haberleşmenin en yaygın sorunlarından biridir. Farklı modülasyon, kodlama ve geniş spektrum teknikleri bu ihtiyaçları karşılamalıdır. FSK, askeri telsiz ve taktiksel dalga formları için en yaygın olarak kullanılan modülasyon tekniği olsada, devamlı faz modülasyonu (CPM) spektral verimlilik özelliğinden dolayı bu geleneksel teknikten çok daha üstündür. Bu modülasyon tekniğini taktiksel dalga formları için çekici kılan özellik yüksek spektral verimlilik ve sabit kılıf tanımlarıdır. CPM ve düşük yoğunluk parite kontrol kodlarının seri bağlanması, kodlama verimliliğinden ötürü üstün bir performans sağlar. LDPC ve CPM uygun bir şekilde seçilmesi; spektral verimlilik, güç verimliliği ve kompleks alıcı gereklilikleri açısından büyük bir önem taşır. Bu tez, LDPC kodlu CPM sisteminde optimal gönderme parametrelerini seçerek, farklı bozucu sinyal durumları altında performans araştırması yapmak üzerine yazılmıştır. Parametreler kompleks demodülatör sınırlarına bağlı olarak verilen spektral verimliliğe uyumlu olarak seçilmiştir. Özellikle, modülasyon içeriği, alfabe boyutu, titreşim şekli süresi ve kod oranı iletim parametreleri olarak kullanılmıştır. Sistematik arama prosedürü kullanılarak hedeflenen spektral verimlilik ve hata oranı elde edilmek üzere uygun iletim parametreleri belirlenmiştir. Belirlenen şemalar farklı frekans bozucu saldırılar altında test edilmiştir.