Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Coğrafi faktörlerin etkisinde Edirne ilinde hava kirliliği problemi

The Air pollution with geographical factors in Edirne probince

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122825 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Bu çalışmanın amacı Edirne İl Merkezi 'nde 1990-2000 yılları arasındaki hava kirliliği sorununu sebep ve sonuçları ile ele almaktır. İncelemeye konu olan Edirne şehri, 1998 yılına kadar l.derecede hava kirliliğine sahip iller arasında yer alırken alınan önlemlerle 2. derecede hava kirliliğine sahip iller arasına girmiştir. Bu çalışmada özellikle hava kirliliğini arttıran klimatik şartlarla, insana bağlı faktörlerden olan kentleşmenin getirdiği olumsuz etkenler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Klimatik şartlar incelenirken daha ayrıntılı bilgi verebilmek amacıyla Edirne Meteoroloji İstasyonu 'nun 1938 yılından itibaren yaptığı ölçümlerde verilmiştir. Kentleşmenin getirdiği problemler; sanayileşme, trafikteki motorlu taşıtlar, plansız kentleşme ve kullanılan yakıt türleri olarak incelenmiş ve bu faktörlerden de özellikle kirlilik üzerindeki etkisinin çok önemli derecede olduğu anlaşılan "kullanılan yakıt türlerine " ağırlık verilmiştir. Çalışma yapılırken ilgili devlet kurumlarında konu ile ilgili kaynaklar tek tek taranmış, egsoz gazı ölçümü yerinde gözlemlenmiş, ölçüm yapılan araç ve gereçler incelenmiş, ateşçilerle, apartman yöneticileri ile görüşülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda Edirne İl Merkezi 'ndeki hava kirliliğinin ana sebebinin ısınmada kullanılan yakıt türlerinden hava kirliliği olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT The aim of this survey is to elaborate the reasons and the consequences of airpoluttion between 1990 and 2000 in Edirne Province. Edirne Province, has been a subject to be examined, was a city whie had first degree air pollution but now is a city which has second degree air pollution problem by the help of the precautions taken in this work. Negative factors whieh are all bound up with both ehmatological. Conditions that lead the city to have air poluttion and urbanitation which is conneccted with people are examined in defail, in order to be able to give more information on Climatological conditions. Edirne' s Meteorlogy stations apraisal of works from 1938 until now has stated the problems of urbanization, industrialization motor-vehicles on the roads unusal urbanitation and aspecially the types of fuel that has been found out as the most important reason of air poluttion have been taken into consideration preporing this work. Furthermore the resources in the appropriate intitutions have been searched thoroughly, exhaust gas measurement all the people who are consented about the measurement and the managers of the apertment buildings have been consulted. In the end it has been decided that the reason of the air pollution in EDİRNE is Heating. Ill

Summary:

ÖZ Bu çalışmanın amacı Edirne İl Merkezi 'nde 1990-2000 yılları arasındaki hava kirliliği sorununu sebep ve sonuçları ile ele almaktır. İncelemeye konu olan Edirne şehri, 1998 yılına kadar l.derecede hava kirliliğine sahip iller arasında yer alırken alınan önlemlerle 2. derecede hava kirliliğine sahip iller arasına girmiştir. Bu çalışmada özellikle hava kirliliğini arttıran klimatik şartlarla, insana bağlı faktörlerden olan kentleşmenin getirdiği olumsuz etkenler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Klimatik şartlar incelenirken daha ayrıntılı bilgi verebilmek amacıyla Edirne Meteoroloji İstasyonu 'nun 1938 yılından itibaren yaptığı ölçümlerde verilmiştir. Kentleşmenin getirdiği problemler; sanayileşme, trafikteki motorlu taşıtlar, plansız kentleşme ve kullanılan yakıt türleri olarak incelenmiş ve bu faktörlerden de özellikle kirlilik üzerindeki etkisinin çok önemli derecede olduğu anlaşılan "kullanılan yakıt türlerine " ağırlık verilmiştir. Çalışma yapılırken ilgili devlet kurumlarında konu ile ilgili kaynaklar tek tek taranmış, egsoz gazı ölçümü yerinde gözlemlenmiş, ölçüm yapılan araç ve gereçler incelenmiş, ateşçilerle, apartman yöneticileri ile görüşülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda Edirne İl Merkezi 'ndeki hava kirliliğinin ana sebebinin ısınmada kullanılan yakıt türlerinden hava kirliliği olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT The aim of this survey is to elaborate the reasons and the consequences of airpoluttion between 1990 and 2000 in Edirne Province. Edirne Province, has been a subject to be examined, was a city whie had first degree air pollution but now is a city which has second degree air pollution problem by the help of the precautions taken in this work. Negative factors whieh are all bound up with both ehmatological. Conditions that lead the city to have air poluttion and urbanitation which is conneccted with people are examined in defail, in order to be able to give more information on Climatological conditions. Edirne' s Meteorlogy stations apraisal of works from 1938 until now has stated the problems of urbanization, industrialization motor-vehicles on the roads unusal urbanitation and aspecially the types of fuel that has been found out as the most important reason of air poluttion have been taken into consideration preporing this work. Furthermore the resources in the appropriate intitutions have been searched thoroughly, exhaust gas measurement all the people who are consented about the measurement and the managers of the apertment buildings have been consulted. In the end it has been decided that the reason of the air pollution in EDİRNE is Heating. Ill