Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Collaborative mobile target imaging in ultra-wideband wireless radar sensor networks

Çok geniş bant kablosuz radar sensor ağlarında hareketli hedeflerin işbirlikçi görüntülenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 237607 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Wireless sensor networks (WSN) have thus far been used for detection and tracking of static and mobile targets for surveillance and security applications. However, detection and tracking do not suffice for a complete satisfaction of these applications and an accurate target classification. To address this need, among various target classification methods, imaging of target yields the most valuable information. Nevertheless, imaging of mobile targets moving over an area requires networked and collaborative detection, tracking and imaging capabilities. With this regard, ultrawideband (UWB) radar technology stands as a promising approach for networked target imaging over an area due to its unique features such as having no line-ofsight (LoS). However, the UWB wireless radar sensor network (WRSN) is yet to be developed for high quality imaging of mobile targets.In this thesis, an architecture for UWB wireless radar sensor network and a new collaborative mobile target imaging (CMTI) lgorithm for UWB wireless radar sensor networks (WRSN) are presented. It is intended to accurately and efficiently obtain an image of mobile targets based on the collaborative effort of deployed UWB wireless radar sensor nodes. CMTI enables detection, tracking and imaging of mobile targets with a complete WRSN solution. CMTI exploits mobility of the target in the sensor field to build its own multi-static radar aperture. Performance evaluations reveal that CMTI obtains high quality radar image of mobile targets in WRSN with very low communication overhead and energy expenditure.

Summary:

Gizlice izleme ve güvenlik uygulamalarında, statik ve mobil hedeflerin tespit ve takip edilmesi için şimdiye kadar kablosuz algılayıcı ağları kullanıldı. Ancak, bu uygulamaların tam başarısı ve hedefin doğru sınıflandırılması için, hedefin sadece tespit ve takibi yetersiz kalmaktadır. Bu ihtiyaç karşısında, çeşitli hedef sınıflandırma yöntemleri arasında, hedefin görüntülenmesi en değerli bilgiyi vermektedir. Bununla birlikte, bir alandan geçip giden hareketli hedeflerin görüntülenmesi, işbirlikçi ve ağ yapısında tespit, takip ve görüntüleme kabiliyetlerini gerektirir. Bu durumda, görüş çizgisi gereği olmaması gibi benzersiz özellikleri nedeniyle, çok geniş bant radar teknolojisi, alandan ağ yapısında hedef görüntüleme için umut verici bir yaklaşım olarak durmaktadır. Fakat, hareketli hedeflerin yüksek kalitede görüntülenmesi sağlayabilecek çok geniş bant kablosuz radar sensor ağları henüz geliştirilmemiştir.Bu tezde, çok geniş bant kablosuz radar algılayıcı ağ mimarisi ve yeni bir işbirlikçi hareketli hedef görüntüleme (İHHG) algoritması çok geniş bant kablosuz radar sensor ağları için sunuldu. Bu algoritmada, sahaya yerleştirilmiş çok geniş bant radar algılayıcı düğümlerinin işbirlikçi çabalarıyla hareketli hedeflerin görüntüsünün, doğru ve etkin bir şekilde elde edilmesi amaçlanmıştır. İHHG, tam bir kablosuz radar sensor ağı çözümüyle hareketli hedeflerin tespit ve takip edilmesini ve görüntülenmesini sağlar. İHHG, kendi çoklu radar açıklığını oluşturmak için algılayıcı alanı içerisindeki hedefin hareketinden faydalanır. Başarım değerlendirmeleri, İHHG algoritmasının, çok düşük iletişim yükü ve enerji harcaması ile kablosuz radar algılayıcı ağı içerisinde, hareketli hedeflerin yüksek kalitede radar görüntüsü elde edebildiğini göstermiştir.