Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Conceptual aerodynamic design of ramjet missiles

Ramjet füzelerin kavramsal aerodinamik tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463625 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The prediction of aerodynamic coefficients of missiles that have air-breathing components is a challenging task during the preliminary design phase. It is considerably important to estimate missile aerodynamic coefficients accurately at the beginning of design phase to avoid poor designs which could lead to redesign at later stages of the design process. In this study, firstly an improved method is developed to predict the aerodynamic coefficients of missile configurations with air-breathing components more accurately compared to engineering level fast prediction tools. Then, optimization studies comprising of reaching global minimum value of the Beale Function and inverse design optimization of the ramjet missile configuration are done through implementing different meta-heuristic optimization techniques which are "Genetic Algorithm", "Differential Evolution" and "Modified Cuckoo Search". In the inverse design optimization studies, two different methods, which are engineering level fast prediction tool Missile DATCOM and the improved method, are used to calculate aerodynamic coefficients of the candidate missile configurations throughout the design optimization process. Results of the inverse design optimization studies show that preliminary design phase of the missiles including air-breathing components can be enhanced significantly since accuracy of the prediction of aerodynamic coefficients is improved by methods applied in this study.

Summary:

Hava solumalı bileşenlere sahip füzelerin aerodinamik katsayılarının tahmini öntasarım aşamasında oldukça zordur. Tasarım aşaması başlangıcında aerodinamik katsayıların doğru bir şekilde tahmin edilmesi, tasarım sürecinin ileriki aşamalarında yeniden tasarıma sebep olabilecek kötü tasarımlardan kaçınılması için oldukça önemlidir. Bu çalışmada ilk olarak, hava solumalı füze konfigürasyonlarının aerodinamik katsayılarını mühendislik seviyesi hızlı tahmin araçlarına göre daha doğru tahmin edebilecek ileri bir yöntem geliştirilmiştir. Daha sonra ise, üstsezgisel optimizasyon tekniklerinden ("Genetic Algorithm", "Differential Evolution" ve "Modified Cuckoo Search") faydalanılarak Beale fonksiyonunun global en küçük değerine ulaşma ve ramjetli füze konfigürasyonun tersine tasarım optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tersine tasarım optimizasyonu çalışmalarında, tasarım optimizasyonu sürecinde oluşturulan füze konfigürasyonlarının aerodinamik katsayılarını hesaplamak için, mühendislik seviyesi hızlı tahmin aracı Missile DATCOM ve geliştirilmiş yöntem olmak üzere, iki farklı metottan faydalanılmıştır. Tersine tasarım optimizasyonu çalışmaları sonuçlarının gösterdiği üzere, bu çalışmada uygulanan metotlar ile aerodinamik katsayıların tahmin doğrulukları arttırıldığı için hava solumalı bileşenlere sahip füzelerin ön tasarım süreci önemli derecede iyileştirilebilir.