Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Connectionless traffic and variable packet size support in high-speed network switches: Improvements for the delay-limiter switch

Yüksek hızlı ağ anahtarlarında bağlantısız trafik ve değişken paket boyu desteği: Gecikme sınırlayıcı anahtar için geliştirmeler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176872 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Quality of Service (QoS) support for real-time traffic is a critical issue in high-speed networks. The previously proposed Delay-Limiter Switch working with the Framed-Deadline Scheduler (FDS) is a combined input-output queuing (CIOQ) packet switch that can provide end-to-end bandwidth and delay guarantees for connection-oriented traffic. The Delay-Limiter Switch works with fixed-size packets. It has a scalable architecture and can provide QoS support for connection-oriented real-time traffic in a low-complexity fashion. The Delay-Limiter Switch serves connectionless traffic by using the remaining resources from the connection-oriented traffic. In this case, efficient management of the residual resources plays an important role on the performance of the connectionless traffic. This thesis work integrates new methods to the Delay-Limiter Switch that can improve the performance of the connectionless traffic while still serving the connection-oriented traffic with the promised QoS guarantees. A new method that makes it possible for the Delay-Limiter Switch to support variable-sized packets is also proposed.

Summary:

Yüksek hızlı ağlarda gerçek zamanlı trafik için hizmet kalitesi desteği sağlamak kritik bir konudur. Daha önce önerilen Çerçeveli-Bitiş Noktası Çizelgeleyici ile çalışan Gecikme Sınırlayıcı Anahtar, bağlantı kipindeki trafik için uçtan uca bant genişliği ve gecikme garantisi sağlayabilen birleşik giriş-çıkış sıralı bir paket anahtarıdır. Gecikme Sınırlayıcı Anahtar sabit boydaki paketlerle çalışır. Ölçeklenebilir bir mimarisi vardır ve bağlantı kipindeki gerçek zamanlı trafik için düşük karmaşıklığa sahip bir usul ile hizmet kalitesi desteği sağlayabilir. Gecikme Sınırlayıcı Anahtar, bağlantısız trafiği bağlantı kipindeki trafikten artan kaynakları kullanarak yönlendirir. Bu durumda arta kalan kaynakların verimli kullanılması bağlantısız trafik performansı üzerinde önemli rol oynar. Bu tez çalışması Gecikme Sınırlayıcı Anahtar'a, bağlantı kipindeki trafiğe söz verilen hizmet kalitesi garantilerini sağlarken bağlantısız trafik performansını arttıran yeni yöntemler eklemektedir. Ayrıca Gecikme Sınırlayıcı Anahtar'ın değişken boydaki paketlerle çalışmasını mümkün kılan yeni bir yöntem önermektedir.