Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Continuity of personal knowledge construction through creative act: First year architecture education reconsidered as a medium for transition

Yaratıcı edim yoluyla kişisel bilgi inşasının devamlılığı: Bir dönüşüm ortamı olarak mimarlık birinci sınıf eğitimini yeniden ele almak

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285646 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The assertion that knowledge of architecture is not a bulk of objective canon, but rather the knowledge of its practice, requires an inquiry into its personal dimension, which cannot be articulated completely The investigations on the inarticulate (tacit) portion of knowledge in Polanyi?s works enable an inquiry into the act of comprehension with its cognitive value This inquiry regards architectural knowledge as personal and acquired through experiences of comprehending meanings; either by interfering with existent entities or by creating meanings in personal problem solving processes like designing The reorganization of knowledge through articulation is explained to be possible by comprehending the meaning transmitted through the articulate ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mimarlık bilgisinin bir nesnel kurallar yığını değil, daha çok mimarlık pratiğinin bilgisi olduğu iddiası, onun tamamen ifade edilemeyen kişisel boyutuna inen bir incelemeyi gerektirir Polanyi'nin çalışmaları içinde yapılan, bilginin ifade edilmemiş (müphem) kısmına dair araştırmalar, bilişsel değeriyle kavrayış edimine dair bir incelemeyi de mümkün kılar Bu inceleme, mimalık bilgisinin kişisel olduğunu ve bir deneyim yöntemi olarak, algılanan ya da üretilen anlamların kavranması ile kurulduğunu kabul eder Bilginin ifade yoluyla yeniden düzenlenmesi ise ifade edilmiş olanı kavrama yöntemi ile açıklanır Devamlılık kavramı, kavranan bütüncül bir anlamın kişisel bilgiyi kalıcı olarak genişletmesi ve dolayısıyla bir sonraki kavrayışta ulaşılacak olan anlama etki etmesi fikrinden çıkar ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.