Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bilim ve Teknoloji Stratejileri Anabilim Dalı

Critical success factors in enterprise resource planning implementation: Case studies of Turkish companies which use Oracle erp software

Kurumsal kaynak planlaması uygulamalarında kritik başarı faktörleri: Oracle uygulamaları kullanan Türk şirketlerinden durum çalışmaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 205109 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis success and failure of Enterprise Resource Planning (ERP) implementations through casestudies of three Turkish organizations based on Critical Success Factors (CSFs) is investigated Themain purpose of this thesis is to reveal success and failure stories according to the effects of CSFs inERP implementations The case studies are composed of three Turkish organizations from differentsectors The data is gathered through active observations, analysis of project documents and interviewsconducted with project managers who decided to implement ERP systems in their organizations, keyusers who involved in implementation projects, and consultants ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezde Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarındaki başarı ve başarısızlık, Kritik BaşarıFaktörleri baz alınarak, üç Türk şirketinde durum çalışması aracılığıyla incelenmiştir Bu tezin esasamacı başarı ve başarısızlık hikayelerini Kritik Başarı Faktörlerinin Kurumsal Kaynak Planlamasıuygulama projelerindeki etkilerine göre incelemektir Farklı sektörlerden üç Türk şirketi durumçalışması olarak ele alınmıştır Bilgiler aktif gözlemler, proje dökümanlarının incelenmesi veKurumsal Kaynak Planlaması uygulamaya karar veren proje yöneticileri, projede çalışan anahtarkullanıcılar ve danışmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda edinilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.