Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Uygulamalı Matematik Enstitüsü / Kriptografi Anabilim Dalı

Decentralized secure multiparty computation

Merkezi olmayan güvenli çok partili hesaplama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 594983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Advances in blockchain technology have led to new applications that aim to eliminate central systems, to improve transparency and user control in transactions while dealing with the privacy and security challenges. In this thesis, a system which enables users to control their private data and to share chosen data to other parties using secure computation techniques is reviewed. Then, we present a blockchain-based digital identity system depending on this architecture. This system ensures that identity information is shared and transmitted confidentially in accordance with their own consent.

Summary:

Blokzincir teknolojisindeki gelişmeler, bir yandan gizlilik ve güvenlik zorluklarıyla uğraşırken diğer yandan yapılan işlemlerde merkezi sistemleri ortadan kaldırmayı, şeffaflık ve kullanıcı kontrolünü geliştirmeyi amaçlayan uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bu tezde, kullanıcıların kişisel verilerini kontrol etmelerini ve seçtikleri bilgileri güvenli çok partili hesaplama yöntemlerini kullanarak diğer taraflarla paylaşmasını sağlayan bir sistem anlatılmaktadır. Bu sistemi temel alan blokzincir tabanlı bir dijital kimlik sisteminin nasıl geliştirileceğine dair bir yöntem sunulmaktadır. Bununla birlikte, kimlik bilgilerinin, kişilerin kendi iznine uygun olarak gizli bir şekilde paylaşılmasını ve iletilmesini sağlayan bir sistem tasarlanmıştır.