Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Design and construction of high voltage charching and triggering systems for TEA CO2 lasers

TEA CO2 lazer için tetikleme ve yüksek voltaj şarj sisteminin tasarım ve montajının yapılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116210 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DESIGN AND CONSTRUCTION OF HIGH VOLTAGE CHARGING AND TRIGGERING SYSTEMS FOR TEA C02 LASERS Yıldız, İlker M Sc, Department of Physics Supervisor: Assoc Prof Dr Akif Esendemir June 2001, 66 pages In this thesis, design and construction of high voltage charging and triggering systems for TEA (transversely excited atmospheric pressure) CO2 lasers are reviewed The principles of basic laser operational systems, its properties, and discharge mechanism have been summarized while the types of CO2 laser particularly the TEA laser, its power supplies, and operational principles of pulsed laser discharge and electrical characteristics have been studied ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz TEA C02 LAZER İÇİN TETİKLEME VE YÜKSEK VOLTAJ ŞARJ SİSTEMİNİN TASARIM VE MONTAJININ YAPILMASI Yıldız, Üker Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.