Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Design and development of medical recommendation system for home care service for geriatrics

Yaşlı hastaların evde bakım hizmeti için medikal tavsiye sistemi tasarım ve geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416531 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Demands and expectations for health care have gradually increased with the longer life expectancy and decline in birth rate, however the resources reserved for health services are relatively limited The countries with aging population problems are trying to develop new systems to obtain more effective usage of current resources The aging population and resultant chronic illnesses has become a real problem for Turkey as well ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yaşam süresinin uzaması ve doğum oranındaki düşüş ile yaşlanan dünyamızda, sağlık hizmetine yönelik talep ve beklentiler her geçen gün artmakta, bununla birlikte bu hizmetlere ayrılan kaynaklar ise çok daha kısıtlı kalmaktadır Yaşlanan nüfus sorunuyla karşı karşıya kalan ülkeler mevcut kaynağın daha etkin kullanılmasına yönelik yeni hizmet sunum modelleri geliştirmeye çalışmaktadır Yaşlı nüfus ve ona bağlı olarak ortaya çıkan kronik hastalık yoğunluğu ülkemiz için de önemli bir gerçek haline gelmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.