Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Design and implementation of a DSP based Hf channel simulator

DSP Tabanlı iyonosferik Hf kanal simülatorü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 35742 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DSP BASED HF CHANNEL SIMULATOR SERBEST, Yetik M.S. in Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Yalçın TANIK January, 1994, 124 pages. This study covers the design, performance analysis, and implementation of a DSP based ionospheric HF channel simulator. The system gathers all the advantages of the digital signal processing scheme. The narrowband signal at IF is downconverted to baseband with a quadrature detector and digitized by A/D converters. Analysis is accomplished performing the Gaussian-scatter model of ionospheric HF channel as a DSP software. Using this model multipath propagation, fading and additive noise characteristics of HF channel are simulated. The processed signal at baseband, then, upconverted to IF stage for the receiver after converting to analog signals by D/A converters. As a result, observing the implementation problems of a DSP ionospheric HF channel simulator and examining several parameters practically, this study shows ways for the systems to be developed in the future. mKeywords: Ionospheric HF Channel, Digital Signal Processing, Simulator, Quadrature Detection. Science Codes: 609.02.07 609.02.08 IV

Summary:

DSP TABANLI İYONOSFERİK HF KANAL SİMÜLATÖRÜ SERBEST, Yetik Yüksek Lisans Tezi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi: Prof.Dr. Yalçın TANIK Ocak, 1994, 124 sayfa. Bu çalışma, sayısal işaret işlemcisine dayalı iyonosferik HF kanal simülatörünün tasarımı ve gerçekleştirimini içermektedir. Sistem, sayısal işaret işleme tekniğinin tüm avantajlarını biraraya getirir. Dar bant AF sinyali çeyrek evre farkı sezici ile taban banda indirgenir ve A/D çeviricilerle sayısallaştırılırlar. Analiz, iyonosferik HF kanalının Gaussian-saçılım modeli üzerinde DSP yazılımı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu model kullanılarak, HF kanalının çokyollu yayılım, solma ve eklenen gürültü özellikleri simüle edilmiştir. Taban banttaki işlenmiş sinyaller D/A çeviricilerle örneksel sinyallere dönüştürüldükten sonra, alıcı için AF katına çıkartılır. Sonuç olarak, iyonosferik HF kanal simülatörünün gerçekleştirim problemleri gözlenip, parametreleri pratik olarak denenerek gelecekte geliştirilecek sistemlere ışık tutulmuştur. Anahtar Kelimeler: İyonosferik HF Kanalı, Sayısal İşaret İşleme, Simulator, Çeyrek Evre Farkı Sezici Bilim Dalı Sayısal Kodlan: 609.02.07 609.02.08