Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Design and implementation of a microprocessor based controller for a stepper driven three axis machine tool

Adım motoru sürücülü üç eksenli makina tezgahı için mikroişlemci tabanlı denetleyici tasarımı ve gerçeklenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 47468 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

IV ABSTRACT In this MS thesis, a microprocessor based controller design for a stepper driven three axis machine tool is described. Controller hardware consists of three parts: CPU module, Timer-counter module and keypad-display module as a user interface. Controller software is developed for 2D circular and linear interpolation for this hardware. A DXF file interpreter is developed for a PC add-on three axis stepper motor controller board. CPU module consists of an 8-bit microcontroller chip, 32K byte RAM, 32K byte ROM, and address decoding chips. This module has an interface to other modules. Timer- counter module consists of 2 programmable timer-counter chips, address decoding chips and interface to keypad-display module. Morever interface for stepping motors is also on this module. Keypad-display module consists of 24-key keypad and an LCD display. For the purpose of keypad control programmable keyboard controller chip is used. Interpolation routines has been developed in controller's assembly language. DXF file interpreter has been developed in C language for ready made PC add-on controller board.

Summary:

ÖZET Bu tez çalışmasında, üç eksenli ve eksenleri adım motorları ile kontrol edilen makina tezgahı için denetleyici tasarımı ve gerçekleştirimi anlatılmaktadır. Denetleyici donanımı üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar mikroişlemci birimi, zamanlayıcı-sayıcı birimi ve operatör ara birimi olarak tuş takımı ve likit kristal ekran olarak özetlenebilir. Bu donanım için 2D (iki boyut) dairesel ve doğrusal ara değerleme yazılımı geliştirilmiştir. Ayrıca kişisel bilgisayar için tasarlanmış bir kart için DXF çıktı formatı için derleyici yazılımı geliştirilmiştir. Mikroişlemci birimi, sekiz bitlik bir denetleyici yongası, 32 K byte RAM, 32 K byte ROM, ve adres seçici yongalarından oluşmaktadır. Bu birim standard bir ara birim ile diğer birimlere bağlıdır. Zamanlayıcı-sayıcı birimi 2 adet programlanabilir zamanlayıcı yongasından, adres seçici devrelerden ve tuş takımı-ekran birimi için ara birimden oluşur. Ayrıca motorlar için sinyal çıkış ara birimi de bu birim üzerindedir. Kullanıcı ara birimi tuş takımı ve likit kristal ekrandan oluşmaktadır. Tuş takımı kontrolü için programlanabilir bir denetleyici yongası kullanılmaktadır. Ara değerleme yordamları denetleyicinin derleyici dilinde geliştirilmiştir. DXF çıktı formatı derleyicisi ise C dilinde tasarlanmış ve gerçeklenmiştir.