Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Design and synthesis of near-IR emitting fluorescent chemosensor for transition metal ions

Yakın kızıl ötesi bölgede geçiş metalleri için orantılamalı floresan moleküler algılayıcıların tasarımı ve sentezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 176752 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Supramolecular chemistry is an emerging field of chemistry which has attracted much attention in recent years as a result of its broad applicability in many areas. Thus, the design of functional supramolecular systems is strongly in demand in this field. For this purpose, we have developed near-IR emitting ratiometric fluorescent chemosensors for transition metal ions. Judicious placement of dithiodioxaazamacrocycles on the BODIPY chromophore generates this chemosensor which is selective for Hg(II) ions and both absorption and emission spectra display large changes that would allow ratiometric sensing.

Summary:

Süpramoleküler kimya geniş uygulama alanlarından dolayı, son yıllarda kimyanın, hızla gelişen bir dalı haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak da, fonksiyonel supramoleküler yapıların dizaynına ve geliştirilmesine oldukça fazla ihtiyaç vardır. Bu amaçla, yakın kızılötesi bölgede emisyonu olan orantılamalı floresan moleküler algılayıcılar geliştirmiş bulunuyoruz. BODIPY kromoforuna bağlı ditiodiokzaaza makrosiklik ligandın uygun pozisyonu, Hg(II) iyonuna seçici moleküler algılayıcı oluşturmaktadır. Absorpsiyon ve emisyon spektrumları büyük değişimlerin olduğunu göstermektedir ve bu da orantılamalı moleküler algılayıcı olarak kullanıma imkan verecektir.