Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Design of a video processing and system control board for a compact thermal imager

Kompakt termal görüntüleyici için video işleme ve sistem kontrol kartı tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119153 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis reports the design and implementation of a high speed, system control and video processing board for a compact thermal imager. The board is integrated with a detector/dewar assembly, a front-end electronics board, and a video display unit to form a prototype infrared imaging system for 128x128 staring focal plane arrays. The functions of the video processing board include frame buffering, CCIR video generation, two point nonuniformity correction (NUC), image freeze, electronic zoom, and symbology insertion. Digital circuitry is implemented through the use of a Field Programmable Gate Array, which is programmed using the Very High Speed IC Description Language (VHDL). After system integration, the prototype imaging system has thoroughly been tested and successful operation has been verified using a 128x128 InSb focal plane array. The imaging system can achieve a frame rate up to 550 Hz with 128x128 focal plane arrays coupled to Indigo 9806 read-out integrated circuits. The maximum supported standard focal plane array format is 320x256 at frame rates up to 100 Hz. Under typical operating conditions, the system performance is limited by the detector mand the read-out circuit where the noise level of the system is dominated by these components. Typical noise level of the front-end electronics board is 50 e" which is considerably smaller than that of a typical cooled long wave infrared detector (4000 e"). Keywords: Infrared Imaging, Video Processing Electronics, Nonuniformity Correction IV

Summary:

Bu tezde kompakt bir termal görüntüleme sistemi için yüksek hızlı, sistem kontrol ve video işleme kartı ve yazılımı tasarlanmıştır. Kart, 128 x 128 taramasız kızılötesi odak düzlem matrisli prototip termal görüntüleme sistemini oluşturmak için dedektör/ "dewar" takımı, dedektör ön elektronik kartı ve video monitörü ile entegre edilmiştir.Kart, görüntü kaydetme, CCIR video oluşturma, iki noktalı düzeltme, görüntü dondurma, elektronik büyütme ve semboloji ekleme fonksiyonlarım yerine getirebilmektedir. Sayısal tasarım, VHDL donanım tanımlama dili ile programlanan Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (APKD) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Entegrasyon sonrası, prototip görüntüleme sistemi, 128x128 InSb odak düzlem matrisi kullanılarak detaylıca test edilmiş ve basan ile çalıştığı doğrulanmıştır. Görüntüleme sistemi, Indigo 9806 okuma entegresi ile kullanılan 128x128 odak düzlem matrisleriyle 550 resim/saniye hızda görüntüleme yapabilmektedir. Kartın desteklediği maksimum odak düzlem matris formatı 100 resim/saniye hıza kadar 320x256dır. Normal çalışma koşullarında, gürültü seviyesi dedektör ve okuma tümleşik devresi tarafından belirlenmekte ve sistem performansı bu birimler tarafından sınırlanmaktadır. Önelektronik kartının 50 e" olan tipik gürültü seviyesi, tipik bir uzun dalga boyu kızılötesi detektörün gürültü seviyesine (4000 e") kıyasla oldukça düşüktür. Anahtar Kelimeler: Kızılötesi Görüntüleme, Video İşleme Elektroniği, Farklılaşma Düzeltme VI _. _