Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Design of the analog blocks used in a field programmable mixed array (FPMA) in 90-nm cmos technology

Bir alanda programlanabilir karma dizide (FPMA) kullanılan analog blokların 90nm CMOS teknolojisinde tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 371842 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The miniaturization trend in electronic circuits enforces integrating analog and digital circuits in a System On a Chip (SOC) solution, reviving a renewed interest in Field Programmable Mixed Arrays (FPMA). This approach has an advantage of implementing both analog and digital circuits in one chip. In this thesis we present the analog building blocks used in the analog core of a Field Programmable Mixed Array (FPMA). The analog array contains CABs (Configurable analog block) with both configurable and fixed analog blocks such as OTAs with tunable transconductances, wide common-mode range OPAMP, comparator, linear voltage to current converter, current to voltage converter and capacitors bank. Filter application such as low and bandpass $G_m$-$C$ filters in a frequency range from 10Hz to 120MHz has been implemented using the designed components. The circuit blocks were designed and layouts of proposed analog blocks were implemented in TSMC 90-nm CMOS process single poly nine-metal with single 1.2 V power supply.

Summary:

Elektronik devreleri giderek küçültme eğiliminin analog ve sayısal devreleri tümleşik olarak tek bir sistem yongası (SOC) üzerinde birleştirmeye yöneltmesi, alanda programlanabilir karma dizilere (FPMA) olan ilginin yeniden canlanmasına neden olmuştur. Bu yaklaşım, hem analog hem de sayısal devreleri tek bir tümdevrede gerçekleştirebilme avantajı sağlamaktadır. Bu tezde FPMA tümdevresinin analog kısmında yer alan temel devre katlarının tasarımları sunulmaktadır. Analog diziler ayarlanabilir işlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA), geniş giriş aralıklı işlem- \\ -sel kuvvetlendirici (OPAMP), karşılaştırıcı, sığaç öbeği, doğrusal gerilim-akım ve akım-gerilim dönüştürücüleri gibi gerek yapılandırılabilir, gerekse sabit analog katlardan oluşan yapılandırılabilir analog katlardan (CAB) oluşmaktadır. Tasarlanan yapılar ile örnek uygulamalar olarak 10 Hz ile 120 MHz aralığında çalışan çeşitli alçak geçiren ve bant geçiren $G_{m}$-$C$ süzgeçlerin benzetimi yapılmıştır. Önerilen analog katların devre ve serim tasarımları TSMC 90nm CMOS tek poly dokuz metal 1.2V besleme gerilimi teknolojisi ile yapılmıştır.