Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

Development and application of a ray tracing algorithm for propagation simulation in urban areas

Şehir içinde yayılım simülasyonu için ışın izleme algoritması geliştirilmesi ve uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 129201 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DEVELOPMENT AND APPLICATION OF A RAY TRACING ALGORITHM FOR PROPAGATION SIMULATION IN URBAN AREAS Gökhan Moral M.S. in Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Hayrettin Köymen August 2002 With the increasing demand on radio communication systems, the natural spec trum resource should be used more efficiently. In this thesis, a ray-tracing method is implemented in order to calculate signal strength values for outdoor wireless communication in an urban environment. The ray tracing method considers the electromagnetic properties of the communication environment and it gives more accurate results and more information about the channel in comparison to available empirical models. In this thesis, a 2D ray-tracing algorithm has been developed with some assumptions to optimize the speed while conserving the accuracy. The computer program developed is then used to simulate radio propagation in several example environments and the results obtained from the simulations are compared with the results obtained by using another ray-tracing computer software package. Keywords: propagation prediction, ray-tracing, wireless radio communications, urban propagation models in

Summary:

ÖZET şehir İçinde yayılım simülasyonu için işin İzleme algoritması geliştirilmesi ve uygulanması Gökhan Moral Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hayrettin Köymen Ağustos 2002 Kullanımı gün geçtikçe artan radyo tabanlı iletişim yöntemleri, fiziksel olarak kısıtlı bir kaynak olan frekans spektrumunun daha verimli kullanılması gereğini doğurmuştur. Bunu sağlamak için son zamanlarda iç ve dış mekanlardaki alan şiddeti ve gecikme dağılımı gibi parametreleri hesaplamak için çok popüler olan ışın izleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem, içinde bulunulan ve kanal olarak kullanılan ortamdaki yolların, caddelerin ve cisimlerin etkilerini ayrı ayrı in celediğinden ve maddelerin elektromanyetik özelliklerine bağlı olarak yansıma ve saçınımları hesapladığından dolayı diğer empirik yöntemlere göre daha doğru ve mantıksal sonuçlar vermektedir. Mobil ağ planlamasında kullanılabilecek değerli bir bilgi olan dürtü yanıtı bu yöntem ile bulunabilmektedir. Bu tezde ışın izleme algoritması geliştirilmiş, bir takım örnek şehir verisi kullanılarak test edilmiş, sonuçlar diğer empirik modellerin ve benzer ışın izleme yöntemlerinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Anahtar kelimeler: yayılım tahmini, ışın izleme, radyo tabanlı iletişim, şehir içinde yayılım modeli. iv