Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Development of a 3 axes PC numerical control system for industrial applications

Endüstriyel amaçlı 3 eksenli bir bilgisayar kontrol sisteminin geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143355 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a three-axes PC numerical control system for industrial applications has been developed. With this system, fast and cheap prototyping of designed objects can be realized. The system consists of software and a hardware which includes an XYZ positioning table and three step motors controlling this table. A proper drive circuit for the stepper motors is utilized. The software digitizes two dimensional drawings of three dimensional objects and generates the control signals for the XYZ positioning table. The software is developed under Microsoft Studio Visual Basic 6.0 environment regardless of the OS of the PC. The parallel port of the PC has been utilized for generating the necessary control signals for the stepper motors. Keywords: Machine Tool, Step Motor, Motion Control, Parallel Port Programming, Step Motor Drive

Summary:

Bu çalışmada endüstriyel amaçlı üç eksenli bir bilgisayar sayısal kontrol sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemle tasarlanan objelerin hızlı ve ucuz prototipleri gerçekleştirilebilir. Sistem bir yazılım ve XYZ ekseninde hareket eden tezgahtan ve bu tezgahı kontrol eden üç adet adımlı motordan oluşmaktadır. Adımh motorlar için uygun bir sürücü devresi kullanılmıştır. Yazılım ise iki boyutlu olarak modellenen üç boyutlu nesneleri sayısallaştınp tezgah için gerekli kontrol işaretlerini üretmektedir. Yazılım bilgisayarın işletim sisteminden bağımsız olarak Microsoft Studio Visual Basic 6.0 ortamında geliştirilmiştir. Adımlı motorların gerekli kontrol işaretleri bilgisayarın paralel kanalının kullanılması ile oluşturulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tezgah, Adımh Motor, Hareket Kontrol, Paralel Kanal Programlama, Adımlı Motor Sürücüsü