Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

Development of a risk management decision support system for international construction projects

Uluslararası inşaat projeleri için bir risk yönetim karar destek sistemi geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167051 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DEVELOPMENT OF A RISK MANAGEMENT DECISION SUPPORT SYSTEM FOR INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECTS Arıkan, Arif Erdem M Sc, Department of Civil Engineering Supervisor: Assoc Prof Dr İrem Dikmen Toker Co-Supervisor: Prof ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ULUSLARARASI İNŞAAT PROJELERİ İÇİN BİR RİSK YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Ankan, Arif Erdem Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Tez Yöneticisi: Doç Dr İrem Dikmen Toker Yardımcı Tez Yöneticisi: Prof ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.