Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

Development of a STEP feature-based intelligent process planning system for prismatic parts

Prizmatik parçalar için STEP unsur-tabanlı akıllı süreç planlama sisteminin geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167376 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DEVELOPMENT OF A STEP FEATURE-BASED INTELLIGENT PROCESS PLANNING SYSTEM FOR PRISMATIC PARTS AMAITIK, Salefa M Ph D , Mechanical Engineering Department Supervisor: Prof Dr S Engin Kiliç April 200S, 355 pages Computer aided process planning (CAPP) is generally acknowledged as a significant activity to achieve Computer Integrated Manufacturing (CIM) In coping with the dynamic changes in the modern manufacturing environment, the awareness of developing integrated and intelligent CAPP systems has been raised in an attempt to generate more successful implementation of intelligent manufacturing systems The main objective of this research work has been to develop an integrated intelligent process planning system that helps designers and process planners to improve their design and planning in the early stages of the product life cycle In order to achieve this goal, the following specific objectives have been accomplished: (1) Developed a STEP-based feature modeler for building mechanical parts using high-level 3D solid features as the basic design entities The modeler is capable of generating high-level product data in XML format according to ISO 10303-AP224 standard This file can be used to integrate into CAPP/CAM systems without using a complex feature recognition process IV(2) Developed a STEP-based intelligent process planning system for prismatic parts The system maps STEP AP224 XML data file and produces the corresponding machining operations to generate a digital process plan in XML format according to ISO 14649 (STEP-NC) standard A Hybrid approach of most recent techniques of artificial intelligence (neural networks, fuzzy logic and rule-based) is used as the inference engine of the developed system Three neural network models are implemented to select machining operations, cutting tools, and machine tools Several fuzzy logic models are utilized to select machining parameters for different machining operations, work material, and tool material combinations ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Öz PRİZMATİK PARÇALAR İÇİN STEP UNSUR-TABANLI AKILLI SÜREÇ PLANLAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAITIK, Saleh M Ph D , Makina Mühendisliği Bölümü Danışman: Prof Dr S Engin Kiliç Nisan 2005, 355 sayfa Bilgisayarla Tümleşik İmalat (BTİ) teknolojilerinin geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Süreç Proses (BDPP) genel olarak önemli bir aktivite olarak görülmektedir Modern imalat sektöründe yer alan dinamik değişikliklere cevap verebilmek için akıllı imalat sistemlerinin daha başarılı uygulamalarının oluşturulmasında önemli bir rol oynayan tümleşik ve akıllı BDPP sistemlerinin geliştirilmesi fikri ortaya atılmıştır Bu çalışmanın ana amacı ürün ömür döngüsünün erken aşamalarında tasarım ve planlama çalışmalarının iyileştirilmesi için tasarımcı ve süreç planlayıcılara yardım eden tümleşik ve akıllı bir süreç planlama sisteminin geliştirilmesidir Bu hedefe ulaşmak için, aşağıdaki spesifik amaçlara ulaşılmıştır: 1) Temel tasarım birimleri gibi yüksek seviyeli 3B katı unsurlar kullanılarak mekanik parçaların tasarımı için STEP-tabanlı unsur modelleyicisi geliştirilmiştir Modelleyici yüksek seviyeli ürün verilerini ISO 10303-AP224 standartına göre XML biçiminde tutabilmektedir Bu dosya, karmaşık unsur vıtanımlayıcı süreç kullanmaksızın BDPP/BDİ sistemleriyle entegrasyonu sağlamak için kullanılır 2) Prizmatik parçalar için STEP-tabanlı akıllı süreç planlama sistemi geliştirilmiştir Sistem STEP AP224 XML veri dosyasını işler ve ISO 14649 (STEP-NC) standartına göre XML biçminde dijital süreç planı oluşturmak için ilgili kesme işlemlerini çıkartır Geliştirilen sistemin çıkarsama makinası gibi davranan yapay zekanın en yeni tekniklerinin (sinir ağı, bulanık mantık, kural- tabanlı) karma yaklaşımı kullanılmıştır Kesme operasyonlarının, kesici uçların ve takım tezgahlarının seçimi için üç tane sinir ağı modeli geliştirilmiştir Farklı kesme operasyonları, iş parçası malzemesi, ve takım malzeme kombinasyonları için kesme parametrelerinin seçilmesi amacıyla bir çok bulanık mantık modeli uygulanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.