Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Development of scenario manager and monitor federates for a naval federation

Bir yüksek seviye mimarisi tabanlı simülasyon uygulamasında senaryo yöneticisi ve monitör federelerinin geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93030 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DEVELOPMENT OF SCENARIO MANAGER AND MONITOR FEDERATES FOR A NAVAL FEDERATION Akirmak, Hasan Basri MSc, Department of Computer Engineering Supervisor: Asst Prof Dr Halit O?UZTÜZÜN October 2000, 84 pages This thesis describes the design and implementation of a Scenario Manager federate and a Federation Monitor federate for an HLA (High Level Architecture)-based distributed interactive simulation application called NSTMSS (Naval Surface Tactical Maneuvering Simulation System) Development of a new Time Management Scheme for NSTMSS is also a part of the thesis work The Scenario Manager, representing the OSE (Officer Scheduling Exercise), selects and distributes a scenario to start the exercise, and generates emergencies and collects performance data during the exercise ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZET BİR YÜKSEK SEVİYE MİMARİSİ TABANLI SİMÜLASYON UYGULAMASINDA SENARYO YÖNETİCİSİ VE MONİTÖR FEDERELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Akırmak, Hasan Basri Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Y Doç Dr Halit OĞUZTÜZÜN Ekim 2000, 84 sayfa Bu tez, bir Yüksek Seviye Mimarisi tabanlı dağıtık etkileşimli simülasyon uygulaması olan NSTMSS'ın (Naval Surface Tactical Maneuvering Simulation System) Senaryo Yöneticisi ve Monitör federelerinin tasarımı ve gerçekleştirimi ile NSTMSS federasyonunun Zaman Yönetimi mekanizmasının tasarımını anlatmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.