Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı

Development of ti-based materials for li-ion and na-ion batteries

Li-iyon ve na-iyon piller i̇çin ti-bazli anot materyallerinin geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 477681 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this Ph.D. thesis project, Titanium-based anode materials for Li-ion and Naion batteries by vanadium doping in the system was investigated. Li4Ti5-xVxO12, Li2Ti3- xVxO7, Li2Ti6-xVxO13, Na4Ti5-xVxO12, Na2Ti3-xVxO7 and Na2Ti6-xVxO13 x=(0, 0.025, 0.05, 0.1, 0.15) anode materials have been fabricated successfully via solid state reaction and ion exchange methods. The structural properties and battery performance of the anode were investigated in detail. XRD results of the samples showed that the main phase was protected for low V substitution in the system. In addition of this, It was observed a nanorod formation in Na-based anode materials. The structural properties of the anode materials after 1000 cycles of the battery cells were showed that the bound structure of the ions in the unit cell were deformed according to Raman spectra of the samples. As a conclusion, it was found that the capacity and battery life of the cell fabricated by Li4Ti5O12, Li2Ti3O7 and Na4Ti5O12 anode materials were improved by low level V-doping in the systems

Summary:

Bu doktora tez projesinde, Vanadyum katkılaması ile Li-iyon ve Na-iyon piller için Titanyum bazlı anot malzemeleri incelenmiştir. Bu kapsamda, Li4Ti5-xVxO12, Li2Ti3- xVxO7, Li2Ti6-xVxO13, Na4Ti5-xVxO12, Na2Ti3-xVxO7 ve Na2Ti6-xVxO13 x=(0, 0.025, 0.05, 0.1, 0.15) anot malzemeleri katı-hal reaksiyon ve iyon-değişim yöntemleri ile başarılı bir şekilde üretilmiştir. Anot malzemelerin yapısal özellikleri ve pil performansları detaylı bir şekilde incelenmiştir. XRD sonuçları, düşük seviyelerde V değiştirmesi ile ana fazların korunduğunu göstermiştir. Buna ek olarak Na-bazli malzemelerde nano-tel oluşumu gözlemlenmiştir. Raman spektrum analizleri, 1000 döngü sonrasında pillerin anot malzemelerinin bağ yapılarında deformasyon olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, Li4Ti5O12, Li2Ti3O7 ve Na4Ti5O12 anot malzemeleri ile üretilen pillerde, sistemlere yapılan düşük V katkılamaları ile pil ömrü ve pil kapasitelerinde artış sağlanmıştır.