Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

Diyarbakır'da 2011-2012 yılları arasında meydana gelen trafik kazasına bağlı medikolegal ölümlerin irdelenmesi

Medicolegal i̇nvestigation of deaths due to traffic accident between 2011-2012 in diyarbakir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 359110 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada Diyarbakır'da meydana gelen 2011-2012 yıllarında trafik kazasına bağlı ölüm olgularının medikolegal olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 01.01.2011-31.12.2012 tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarına ait ölü muayenesi ve/veya otopsi tutanakları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmanın kapsadığı 2 yılda gerçekleşen 1900 adli nitelikli ölüm olgusunun 413'nün (%22) trafik kazasına bağlı olduğu saptanmıştır. Bulgular: Her yaş grubunda ölen erkek olguların, kadınlardan daha fazla olduğu, çocuklarda ve yaşlılarda araç dışı trafik kazalarının daha fazla görüldüğü, genel popülasyonda araç içi trafik kazlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Kazaların yaz ve sonbahar mevsimlerinde daha sık, kış aylarında ise daha az görüldüğü saptanmıştır. Günlerden en sık sırasıyla Perşembe, Pazar ve cumartesi günlerinde olup, en az Cuma günü meydana geldiği görülmüştür. Olguların %41.6'sına otopsi yapıldığı, %58,4'üne yapılmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Trafik kazası sonucu ölümlerin ve sakatlıkların azaltılması için; ilköğretim çağından itibaren trafik eğitimi verilmesi şarttır. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, motosiklet kullananların kask takmasının zorunlu tutulması, karayolu taşımacılığına demiryolu, havayolu ve denizyolu gibi alternatifler sağlanması, toplu taşımacılığa önem verilmesi (özellikle raylı sistemli taşımacılığın geliştirilmesi) ve çocukların oynayacakları yeşil alanların oluşturulmasının oldukça yararlı olacağı düşünülmüştür.

Summary:

Objective: It is objected to evaluate medico-legal investigation of deaths due to traffic accident between 2011-2012 in Diyarbakır Material and Methods: In this study, retrospectively we analyzed that examination of corpses and autopsy reports of the traffic accidents' deaths between 01.01.2011-31.12.2012. It has been found that 413 of the 1900 judicially reported deaths were sourced from traffic accidents. Results: It has been found that male deaths are more than the female deaths in all age groups, and that the in vehicle accidents are mostly in general population, but in children and elder people extravehicular accidents were mostly seen, the accidents were happened in Summer and autumn mostly, and happened respectively in Thursday, Sunday and Saturday, leastly in Friday, that 41,6 percent of the dead were autopsied Conclusion: For reducing the fatalities and the injuries in traffic accidents, it has been thought that it is necessary to give education beginning in the primary schools, to widespread buckling up the seat belts, to necessitate wearing helmets while riding on bikes, to provide air, sea, and railway transportation as alternatives to the motorways, to give importance public transportation (especially, it is necessary to improve rail systems for transportation), and to provide playground for children.