Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dicle Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

Diyarbakır'da 2011 – 2015 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına bağlı ölümlerin adli irdelenmesi

Medicolegal i̇nvestigation of deaths DUE to occupational accidents between 2011-2015 in Diyarbakir

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433499 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en önemli illerinden biri olup bu bölgenin üretim ve ticaret hacminin önemli bir bölümüne sahiptir. Dolayısıyla; bu bölgede meydana gelen iş kazalarına bağlı ölümler, Türkiye'nin bu bölgesindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının verimliliği açısından bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada; 2011-2015 yılları arasında Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine otopsi yapılmak üzere gönderilen ölüm olguları iş kazaları açısından retrospektif olarak incelenmiştir. Ölümle sonuçlanan iş kazalarına neden olan risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulgular: Çalışmamızda incelenen 4804 olgunun %2,87'sinin (n=138) iş kazası nedeniyle öldüğü belirlenmiştir. En fazla ölüm 2013 yılında(n=33), İlkbahar mevsimlerinde (n=42), Mayıs (n=19) ve Eylül (n=19) aylarında, Pazartesi (n=29) günlerinde geçekleşmiştir. Çevre iller arasından (n=57) en çok Şırnak'tan (n=21) olgu gelmiştir. 138 olgunun 137'si (%99,3) erkek, 1'i (%0,7) kadındır. En fazla olguya 31-40 (n=59) yaş grubunda rastlanmıştır.11-20 yaş grubunda 19 (%13,8), 61-70 yaş grubundaysa 2 (%1,4) olguya rastlanmıştır. Olguların çalıştıkları sektörlere göre dağılımında iş kazasına bağlı ölümlerin en sık yapı-inşaat (%39,9) sektöründe meydana geldiği görülmektedir. Ölümlü iş kazalarının %39,9'unun (n=55) yüksekten düşme, %15,2'si (n=21) üzerine cisim düşmesi/çarpması, %11,6'sının (n=16) elektrik çarpması nedeniyle meydana geldiği görülmüştür. Sonuç: İş kazaları ülkeler açısından çok büyük bir problemdir, fakat ölümlerin birçoğu çok basit, pratik ve düşük maliyetli önlemler ile önlenebilir. Anahtar Sözcükler: İş kazası, Ölüm, Adli tıp,

Summary:

The main objective of this study was to explore deaths due to occupational accidents between 2011-2015 in Diyarbakır. Material and Methods: In this study, examinations of corpses and autopsy reports of the deaths due to occupational accidents, which are in Diyarbakır Forensic Medicine Directorate archive files, have been analyzed retrospectively. It has been found that 138 of the 4804 judicially reported deaths were sourced from occupational accidents. Findings: It has been found that most of the deaths happened in 2013 (n=33), according to seasons, mostly happened in spring season (n=42) ,when we evaluate the months and days in may (n=19) and in september (n=19) mostly happened, and on Monday (n=29) mostly occured. Among the peripheral cities, the most of deaths were from Şırnak city (n=21). 137 (99,3%) of the 138 cases were male and only one of them (0,7%) was female. The most of cases were encountered in the range of 31-40 (n=59) years. 19 (13,8%) were in the age of 11-20 years, 2 (1,4%) were in the 61-70 years. Looking at the distribution of death from occupational accidents the majority was seen due to building sector (39,9%). 39,9% (n=55) were due to falls from height, 15,2 % (n=21) due to collision, 11,6% of them happened because of electricity shock. Conclusion: Occupational accidents are one of the most important social problems for a country but majority of deaths can be prevented with very simple, practical and low cost precautions. Key Words: Occupational accidents, death, forensic medicine,