Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Diz osteoartritinde nöropatik ağrı varlığı ve yaşam kalitesine etkisi

Presence of neuropathic pain in knee osteoarthritis and effect on quality of life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 512777 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Osteoartrit(OA); eklem kıkırdağının ilerleyici yıkımı ile karakterize, genetik, metabolik, biyokimyasal ve biyomekanik faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucu gelişen bir hastalıktır Osteoartritte görülen diz ağrısı genelde nosiseptif ağrı olarak değerlendirilir Bu çalışmanın amacı, kadınlarda diz osteoartritinde nöropatik ağrı varlığını ve nöropatik ağrının yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmak buna göre alınacak önlemler ve tedavi planını gözden geçirmektir ESOGÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran 64 kadın hasta çalışmaya dahil edildi Hastaların yaş, hastalık süresi, Vücut Kitle İndeksi(VKİ),eğitim durumu kaydedildi OA radyolojik evrelemesi için Kellgren Lawrance(KL) kullanıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Osteoarthritis (OA) is a disease characterized by the progressive destruction of joint cartilage, resulting of complex interactions of genetic, metabolic, biochemical and biomechanical factors Knee pain in osteoarthritis is generally considered nociceptive pain The aim of this study is to investigate the neuropathic pain in the knee osteoarthritis in women and effect of neuropathic pain in knee osteoarthritis on the quality of life and to observe the preventions and treatment plan to be taken against this pain 64 female patients who applied to the Physical Medicine and Rehabilitation policlinic of ESOGÜ Medical Faculty were included in the study Age of patients, duration of disease, BMI (Body Mass Index), educational status were recorded ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.