Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Termodinamik Bilim Dalı

Dizel araçlarda çift kademeli turboşarjır tasarımı ve analizi

Analysis and design of two-stage turbochargers at diesel engine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 561966 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Otomotiv sektöründe, teknolojik gelişmeler ile birlikte düşük enerji kullanılarak yüksek verim elde etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç için geliştirilen turboşarj sistemleri, aynı yakıt ile motorun gücünü artırmakta veya motor hacminin azaltılmasını sağlamaktadır. Bu turboşarj sistemleri, motor güç yoğunluğuna bağlı olarak tek kademe veya çift kademeli turbo şarj sistemleri kullanımına karar verilmektedir. Motor güç yoğunluğunda kullanılabilecek turboşarj sistem tipinin belirleyen esas değer 65-70 kw/L' den düşük veya yüksek olması durumuna göre karar verilir. Düşük motor gücünde tek kademeli, yüksek motor günde ise çift kademeli turboşarj sistemi kullanılmaktadır. Çift kademeli turboşarj sistemlerinin analizini amaçlayan bu çalışmada, analiz için Concept Nrec programı kullanılmıştır. Compal, Rital ve Turbomatch ve Axcent paket programları yardımı ile çift kademeli turboşarj tasarımı ve analizi yapılmıştır. Analiz raporlarına göre Waste gate oranı sabit tutularak, düşük ve yüksek motor devirlerinde (1100-3200 d/dk) turboşarj veriminin en düşük turboşarj verimi %40 iken en yüksek değeri ise %45 oranında verim elde edilmiş ve buna göre turboşarjır tasarım boyutları belirlenmiştir.

Summary:

In the automotive sector, it is aimed to obtain high efficiency by using low energy with technological developments. Turbocharging systems developed for this purpose increase the engine power or reduce the engine volume with the same fuel. It is decided to use single-stage or double-stage turbo charging systems depending on the engine power density. It is decided if the turbocharger system type that can be used at engine power density is less than or higher than 65-70 kw/L. If the engine power is low, it is used single-stage and if engine power is high-level, two-stage turbocharging system is used. In this study, which aims to analyze the two-stage turbocharging systems, Concept Nrec program is used for analysis. Compal, Rital and Turbomatch and Axcent package programs with the help of two-stage turbocharger design and analysis was made. According to the analysis reports, the waste gate ratio was kept constant, 40% of the turbocharging efficiency at the lowest and 45% at the highest turbocharging at low and high engine speeds (1100-3200 rpm).