Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Doğrudan yabancı yatırımların belirleyicileri: Yükselen piyasa ekonomileri için panel veri analizi

Determinants of foreign direct investment: Panel data analysis for emerging market economies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 601484 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 2000-2015 dönemindeki 27 yükselen piyasa ekonomisinde doğrudan yabancı yatırım girişlerini etkileyen ülkeye özgü faktörleri incelemektedir Çalışmada panel regresyon yöntemi kullanılmaktadır Panel regresyon sonuçları, inceleme dönemi itibariyle piyasa hacminin, dışa açıklık derecesinin, altyapının ve politik istikrarın yükselen piyasa ekonomilerine yönelen doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde pozitif etkisi olduğunu, makroekonomik istikrarsızlığın ise negatif etkiye sahip olduğunu göstermektedir Ancak işgücü maliyetleri ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemezken, küresel finansal kriz doğrudan yabancı yatırımları negatif etkilemektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study examines the country-specific factors affecting foreign direct investment inflows in the emerging market economies for the period 2000-2015 Panel regression method is employed in the study Panel regression results show that market size, trade openness, infrastructure and political stability have a positive impact on the foreign direct investments in emerging market economies where macroeconomic instability has a negative effect Although a significant relationship between labor costs and the direct foreign investments is not detected, a negative effect of global financial crisis on the foreign direct investments is found ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.