Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Dynamic response of fiber-reinfored cylindrical composites

Elyaf takviyeli silindirik kompozitlerin dinamik davranışı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 75990 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT DYNAMIC RESPONSE OF FIBER - REINFORCED CYLINDRICAL COMPOSITES Ghaith, Mohamed M S , Department of Engineering Sciences Supervisor : Prof Dr Doğan Turhan January 1998, 115 pages Dynamic response of filament-wound composite cylinders is investigated The composite medium consists of generally orthotropic, homogeneous, and linearly elastic layers The layers of 111the composite medium are circular cylindrical The composite body consists of a finite number of layers The composite body is hollow circular cylindrical composite with finite thickness in the radial direction and extends to infinity in the axial direction The dynamic response of the composite body subjected to uniform time- dependent pressure at its inner surface is investigated ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ELYAF TAKVİYELİ SİLİNDİRİK KOMPOZİTLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI Ghaith, Mohamed Yüksek Lisans, Mühendislik Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi : Prof Dr Doğan Turhan Ocak 1998, 115 sayfa Elyaf sargılı kompozit silindirlerin dinamik davranışı incelenmektedir Kompozit ortam genel ortotrop, homojen ve doğrusal elastik tabakalardan oluşmaktadır Kompozit ortamın tabakaları dairesel silindiriktir Kompozit cisim içi boş dairesel silindirik olup radyal doğrultuda sonlu kalınlıkta ve eksenel doğrultuda sonsuza uzanmaktadır , tç yüzeyinde düzgün, zamana bağlı olarak VIdeğişen bir basınca maruz kompozit cismin dinamik davranışı incelenmektedir İzotrop olmayan elastisite teorisinin davranışı tanımlayan denklemleri her bir tabakaya uygulanmakta, ve çözümlerin tabaka arayüzeylerinde süreklilik şartlarını, iç ve dış yüzeylerde sınır şartlarını ve başlangıç şartlarını sağlaması istenmektedir İç yüzeyde uygulanan dinamik girdi başlangıçta rampalı, bir basamak radyal basınç olarak alınmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.