Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

Early childhood teachers' views about and practices with differentiated instruction in the primary years programme

Okul öncesi öğretmenlerinin ilk yıllar programında farklılaştırılmış öğretim hakkında görüş ve uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399829 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study was to investigate the views and practices of early childhood teachers on differentiation In order to explore the research questions, 19 pre-kindergarten and kindergarten teachers of an International Baccalaureate (IB) world school in Turkey were interviewed about differentiation, their written curriculum documents were analyzed, and the classrooms were observed ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı İlk Yıllar Programı'nda okul öncesi öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretim konusunda görüş ve uygulamalarının araştırılmasıdır Araştırma sorularını incelemek için Türkiye'deki bir IB Dünya Okulu'ndan 19 okulöncesi öğretmeni ile farklılaştırma hakkında mülakatlar yapılmış, yazılı müfredat dokümanları incelenmiş ve sınıfları gözlemlenmiştir Araştırmacının temel amacı özel bir durumdaki öğretmenlerin farklılaştırma hakkında görüş ve uygulamalarını incelemek olduğundan, çalışma niteliksel bir durum incelemesi olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır Bu amaca ulaşmak için, farklılaştırmayı önemli bir öğretme ve öğrenme yaklaşımı olarak kabul eden bir Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı yetkili okulu seçilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.