Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı

Ebu'l Kasım el-Kuşeyri ve Letaifu'l-İşarat isimli tefsirindeki metodu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123161 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ebu'l-Kâsım el-Kuşeyrî, 986 yılında doğmuş, 1072 yılında vefat etmiştir. Meşhur mutasavvıflardan biri olan Kuşeyrî, aynı zamanda Tefsir ve Kelam alimidir. Nitekim onun, tasavvuf alanında yazdığı pek çok eserinin yanında, Tefsir ve Kelam sahasında yazdığı eserler de bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda, Kuşeyrî'nin Letâifu'l-işârât isimli tefsirini inceledik. Bu tefsir, tasavvuf! tefsirlerin ilk örneklerinden biridir. Ebu'l-Kâsim el-Kuşeyrî, İslam alimleri arasında zahirî ve Batınî konular arasında dengeyi gözeten biri olarak tanınmıştır. Onun bu özelliğini tefsirinde de görmek mümkündür. Tefsirde genel olarak zahir-batın ilişkisinin bozulmamasına dikkat edilmiş, aşırılıklara yer verilmemiştir. Letâifü'l-işârât'ta önemli miktarda hadisten yararlanan müellif, hadisleri senetsiz olarak ve mana ile rivayet etmiştir. Ebu'l-Kâsım el-Kuşeyrî, Letâifü'l-işârât'ta tasavvufî kavramları açıklamış, bu kavranılan Kur'ân âyetleri ile ilişkilendirerek işlemiştir. Ayrıca bu kavramların açıklanmasında sûfilerin görüşlerinden de yararlanılmıştır. Üzerinde çalıştığımız bu tasavvufî tefsirin, Kuşeyrî ve tasavvufî tefsirlerle ilgili araştırmalara önemli katkısı olacağına inanıyoruz. vm

Summary:

Abu'l-Kasim al-Kuşeyrî bomed in 986 and he died in 1072. Kuşeyyrî who was known as a famous sufi but simultaneously he was a scholar of commentary on the Quran and he was a scholar of Islamic theology. Likewise, as he has a lot of works about Islamic mysticism he has works about Islamic theology. The book that we have searched is Kuşeyri's work that he writed about Quran's sufistic commentary. And it's name is Letaifu'1-işârât. This commentary is among the first sufistic commentaries. In this commentary the author has generaly considered to make relations between the appearence and secret, and he hasn't allow to excessivenesses in his commentary. It has allowed in the Letaifiı'1-işârât a lot of hadiths but the author reported thise hadisths by meaning and without their reporters names. In this Commentary, the author Abu'l-Kasim al-Kuseyrî has explained a lot of sufistic concepts by making relations between of theese concepts and Quran's verses. He also reported a lot of sufis says to explain this concepts. This sufistic commentary that we have researched we believe it'll help to researchers for making interpretations about Kuşeyrî and about sufistic commentary. rx